050-0524/01 – Management krizových situací (MKS)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
BER02 Ing. Petr Berglowiec
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
TOM0174 Ing. Kateřina Tomanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen rozšíření znalostí a získání dovedností v managementu krizových situací. Teoretická část rozšiřuje znalosti v krizovém managementu zaměřené zejména na řešení krizových situací s využitím krizových štábů na bázi případových studií vybraných typů krizových situací. V praktické části se řešením vybraných modelových scénářů mimořádných a krizových situací upevní nabyté znalosti a získají dovednosti potřebné pro praxi při zařazení do krizových štábů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen rozšíření znalostí a získání dovedností v managementu krizových situací. Teoretická část rozšiřuje znalosti v krizovém managementu zaměřené zejména na řešení krizových situací s využitím krizových štábů na bázi případových studií vybraných typů krizových situací. V praktické části se řešením vybraných modelových scénářů mimořádných a krizových situací upevní nabyté znalosti a získají dovednosti potřebné pro praxi při zařazení do krizových štábů.

Povinná literatura:

- Alberts David S. and Richard E. Hayes. Power to the Edge: Command and Control in the Information Age’. Information Age Transformation Series, DoD Command and Control Research Program (CCRP), Washington, D.C. June 2003 - Adamec, V., Krizové štáby veřejné správy, SPBI Spektrum, 2013, Ostrava, 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-139-2 - Adamec, V., Metodika pro školení pracovníků krizového managementu, 58 s.., ve stádiu certifikace - Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI Spektrum, 2001, Ostrava, ISBN: 80-86111- 95-4 - Jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2011. In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 9, částka 6, Vydán dne 30. listopadu 2011 - Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky. Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 3/2007. - Postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení. Pokyn č. 7/2009 generálního ředitele HZS ČR ze dne 3. února 2009.

Doporučená literatura:

- Bojový řád jednotek požární ochrany, MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2002 - Katalog typových činností složek IZS, MV-GŘ HZS ČR, Praha, 2007 - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), - Prováděcí a metodické předpisy k citovaným zákonům

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování náležitostí dle pokynů vyučujícího

E-learning

Další požadavky na studenta

Návrh a zpracování možného scénáře pro cvičení Hodnocení bezpečnosti v území Návrh a zpracování zprávy pro komunikaci s veřejností

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
050-0507 CNP Civilní nouzová připravenost Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled témat přednášek: - Úvod do managementu krizových situací, - Organizace a řízení přípravy na řešení krizových situací, - Zásady spolupráce a komunikace v týmu, - Bezpečnostní dokumentace krizového štábu, - Informační podpora štábních prací, - Hodnocení aktuální bezpečnostní situace v území, - Činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu při řešení krizové situace, - Činnost krizového štábu při řešení krizové situace, - Zásady organizace a řízení vzdělávání osob zařazených do krizových štábů, - Případové studie vybraných krizových situací (povodeň, únik nebezpečných látek, požár značného rozsahu, hrozba teroristickým útokem, atd.).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  10 3
Rozsah povinné účasti: není stanoveno

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: není stanoveno

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní