050-0525/01 – Analýza rizik území (ARÚ)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na získání uceleného přehledu problematiky analýzy a hodnocení rizik územního celku. Pozornost je věnována mimořádným událostem, které ohrožují ochranu územního celku. Rozbor vybraných metod používaných v Evropě a České republice. Praktická aplikace metod na vybrané území ohrožené mimořádnými událostmi v území.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na získání uceleného přehledu problematiky analýzy a hodnocení rizik územního celku. Pozornost je věnována mimořádným událostem, které ohrožují ochranu územního celku. Rozbor vybraných metod používaných v Evropě a České republice. Praktická aplikace metod na vybrané území ohrožené mimořádnými událostmi v území.

Compulsory literature:

- BERNATÍK Aleš, MALÉŘOVÁ, Lenka. Analýza rizik území. SPBI Spektrum, 2010, 83 s. 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-082-1 - MALÉŘOVÁ Lenka, Analýza rizik území. Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrství, CZ.1.07/2.2.00/28.0217. 2014, 127 s. - KRÖMER, A., MUSIAL, P., FOLWARCZNY, L. Mapování rizik. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI SPEKTRUM, 2010. 126 s. ISBN: 978-80-7385-086-9

Recommended literature:

- Report on risk assessment procedures used in the field of civil protection and rescue services in different European Union countries and in Norway [online] [cit. 11. 8. 2011] Dostupný z: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/riskassfinrep.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Aplikace metody na vybraný územní celek

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přehled témat přednášek: - Úvod do analýzy rizik území, - Klasifikace mimořádných událostí, jejich identifikace a diagnostika - Charakteristika území a jeho odolnost a zranitelnost - Metody používané v České republice na hodnocení rizik v území - Metody používané v zahraničí na hodnocení rizik v území - Hodnocení a přijatelnost rizika, individuální a společenské riziko - Mapování rizik - Prevence zaměřená na snižování rizik vyskytujících se v území - Případové studie sloužící k demonstraci konkrétních metod a postupů pro vypořádání se s riziky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  20
        Examination Examination 70  31
Mandatory attendence parzicipation: Creation of a seminar work on selected method of risk analysis.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner