050-0528/01 – Ekonomie v bezpečnosti (EKOB)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Lenka ČernáSubject version guarantorIng. Lenka Černá
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER072 Ing. Lenka Černá
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět seznámí studenty se základními ekonomickými pravidly a vztahy, obecnými pravidly pro rozpočtování a se systémem rozpočtů na úrovni státu a územně samosprávných celků. V rámci rozpočtů bude vysvětlena problematika financování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a obnovy území postiženého živelní pohromou. V závěru budou studenti seznámeni s Cost-Benefit Analysis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznámí studenty se základními ekonomickými pravidly a vztahy, obecnými pravidly pro rozpočtování a se systémem rozpočtů na úrovni státu a územně samosprávných celků. V rámci rozpočtů bude vysvětlena problematika financování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a obnovy území postiženého živelní pohromou. V závěru budou studenti seznámeni s Cost-Benefit Analysis.

Compulsory literature:

Černá, L.: Ekonomie krizového řízení. Studijní opora v rámci projektu Inovace výuky a její implementace v oborech FBI, VŠB - TU Ostrava, 2014. Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. 250 s. ISBN: 80-86119-83-1

Recommended literature:

Halásková, M., Kovář, J:. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: VŠB – TUO, Ekf, 2004. ISBN 80-248-0587-1 Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s. 2007. ISBN: 978-80-247-2097-5 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy Státních hmotných rezerv ve znění pozdějších předpisů

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Úvodní přednáška 2. Základy tržní ekonomiky, základní ekonomické vztahy, tržní mechanismus 3. Daňový systém ČR 4. Systém veřejných financí, státní rozpočet 5. Rozpočty územně samosprávních celků 6. Státní pomoc při obnově území 7. Financování základních složek IZS 8. Systém financování hospodářských opatření pro krizové stavy, státních hmotných rezerv a humanitární pomoci 9. Finanční kontrola ve veřejné správě, Nejvyšší kontrolní úřad 10. Bankovnictví – součást národní kritické infrastruktury 11. Pojišťovnictví – součást národní kritické infrastruktury 12. Kapitálový trh – součást národní kritické infrastruktury 13. Cost-Benefit Analysis – teoretické základy, příklady použití v oblasti bezpečnosti

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní přednáška 2. Základy tržní ekonomiky, základní ekonomické vztahy, tržní mechanismus 3. Daňový systém ČR 4. Systém veřejných financí, státní rozpočet 5. Rozpočty územně samosprávních celků 6. Státní pomoc při obnově území 7. Financování základních složek IZS 8. Systém financování hospodářských opatření pro krizové stavy, státních hmotných rezerv a humanitární pomoci 9. Finanční kontrola ve veřejné správě, Nejvyšší kontrolní úřad 10. Bankovnictví – součást národní kritické infrastruktury 11. Pojišťovnictví – součást národní kritické infrastruktury 12. Kapitálový trh – součást národní kritické infrastruktury 13. Cost-Benefit Analysis – teoretické základy, příklady použití v oblasti bezpečnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  23
        Examination Examination 55  28
Mandatory attendence parzicipation: The student will prepare a seminar paper on a specific topic.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner