050-0530/01 – Kontrolní činnost v bezpečnosti (KČB)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPASubject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC0279 Ing. Barbora Machalová
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Combined Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami a procesem kontrolní činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o kontroly provozovatelů činností ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií, o kontroly u tzv. „podlimitních provozovatelů“ nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a vlastníků stálých úkrytů ve smyslu zákona o IZS, o kontroly obcí s rozšířenou působností, obcí, územních správných úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob v dikci krizového zákona. Pozornost zaměřena rovněž na kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami a procesem kontrolní činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jedná se o kontroly provozovatelů činností ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií, o kontroly u tzv. „podlimitních provozovatelů“ nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a vlastníků stálých úkrytů ve smyslu zákona o IZS, o kontroly obcí s rozšířenou působností, obcí, územních správných úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob v dikci krizového zákona. Pozornost zaměřena rovněž na kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Compulsory literature:

SIMONS, Robert. Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal. 9. print. Boston, Mass: Harvard Business School Press, 2005. ISBN 9780875845593. DVORSKÁ, O. Kontrolní řád: poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou. Praha: Linde Praha, 2013, 207 s. ISBN 978-80-7201-902-1. BARTLOVÁ, I. Seveso III. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum VIII, 2002. 21 s. ISBN 80-86634-00-0. BARTLOVÁ, I. Prevence a připravenost na závažné havárie. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum XIII, 2008. 47 s. ISBN 978-80-7385-049-4. Interní předpisy Hasičského záchranného sboru České republiky zaměřené na kontrolní činnost. Právní předpisy související s kontrolní činností v oblasti bezpečnosti.

Recommended literature:

POKORNÝ, J. Výkon státní správy HZS ČR se zaměřením na požární větrání. Vytápění, větrání a klimatizace. Praha: Society of Environmental Engineering, 2015, vol. 24, no. 2, s. 58 – 61. ISSN 1210-1389.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

‐ Zásady provádění kontrolní činnosti podle kontrolního řádu. ‐ Vybrané kapitoly z interních předpisů HZS ČR pro kontrolní činnost v oblasti krizového řízení. ‐ Vybrané kapitoly z interních předpisů HZS ČR pro kontrolní činnost v oblasti prevence závažných havárií. ‐ Vybrané kapitoly z interních přepisů HZS ČR pro kontrolní činnost v oblasti požární ochrany. ‐ Kontroly právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona o prevenci závazných havárii. ‐ Kontroly tzv. podlimitnich provozovatelů v návaznosti na zákon o prevenci závazných havárii. ‐ Kontroly vlastníků stálých úkrytů. ‐ Kontroly územních správních úřadů podle krizového zákona. ‐ Kontroly obcí s rozšířenou působností a obcí podle krizového zákona. ‐ Kontroly právnických a podnikajících fyzických osob podle krizového zákona. ‐ Kontroly obcí podle zákona o požární ochraně. ‐ Kontroly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob podle zákona o požární ochraně ‐ Další úkony související s kontrolní činností (např. úkony předcházející kontrole, převzetí podkladů ke kontrole). ‐ Postihy kontrolovaných osob vyplývající z kontrolní činnosti.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner