050-0530/01 – Safety and Security Control Activities (KČB)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC0279 Ing. Barbora Klučková
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course focuses on the principles and processes of internal and external control activities in terms of safety. Attention is focused on controls in terms of preparedness for action in emergency and crisis situations and on controls in terms of preventing major accidents, fire protection and labour safety.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami a procesem vnitřní (interní) a vnější (externí) kontrolní činnosti z hlediska bezpečnosti. Pozornost je zaměřena na kontroly z hlediska připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, na kontroly z hlediska požární prevence, prevence závažných havárií a bezpečnosti práce.

Compulsory literature:

Kyriazoglou, J. Business management controls: a guide [online]. Ely, Cambridgeshire: IT Governance Publishing, 2012. ISBN 978-1-84928-429-5. [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/id/10772234. Jelínková, J. Kontrolní řád ; Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-456-0 Právní předpisy související s kontrolní činností v oblasti bezpečnosti. Interní předpisy Hasičského záchranného sboru České republiky, České inspekce životního prostředí a Státního úřadu inspekce práce, zaměřené na kontrolní činnost.

Recommended literature:

Gabrišová, V. Kontrolní orgány. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, 2017. Stanoviska (Kancelář veřejného ochránce práv). ISBN 978-80-87949-39-9. Bartlová, I. Prevence a připravenost na závažné havárie. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum XIII, 2008. 47 s. ISBN 978-80-7385-049-4. Pokorný, J. Výkon státní správy HZS ČR se zaměřením na požární větrání. Vytápění, větrání a klimatizace. Praha: Society of Environmental Engineering, 2015, vol. 24, no. 2, s. 58 – 61. ISSN 1210-1389.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování seminární práce a její obhájení

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

‐ Zásady provádění kontrolní činnosti podle kontrolního řádu. ‐ Vybrané kapitoly z interních předpisů HZS ČR pro kontrolní činnost v oblasti krizového řízení. ‐ Vybrané kapitoly z interních předpisů HZS ČR pro kontrolní činnost v oblasti prevence závažných havárií. ‐ Vybrané kapitoly z interních přepisů HZS ČR pro kontrolní činnost v oblasti požární ochrany. ‐ Kontroly právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona o prevenci závazných havárii. ‐ Kontroly tzv. podlimitnich provozovatelů v návaznosti na zákon o prevenci závazných havárii. ‐ Kontroly vlastníků stálých úkrytů. ‐ Kontroly územních správních úřadů podle krizového zákona. ‐ Kontroly obcí s rozšířenou působností a obcí podle krizového zákona. ‐ Kontroly právnických a podnikajících fyzických osob podle krizového zákona. ‐ Kontroly obcí podle zákona o požární ochraně. ‐ Kontroly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob podle zákona o požární ochraně ‐ Další úkony související s kontrolní činností (např. úkony předcházející kontrole, převzetí podkladů ke kontrole). ‐ Postihy kontrolovaných osob vyplývající z kontrolní činnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Participation in exercise 70 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Processing of semester papers. Earning graded credit.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 4 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter