050-0530/02 – Safety and Security Control Activities (KČB)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPASubject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC0279 Ing. Barbora Klučková
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course focuses on the principles and processes of internal and external control activities in terms of safety. Attention is focused on controls in terms of preparedness for action in emergency and crisis situations and on controls in terms of preventing major accidents, fire protection and labour safety.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na seznámení se zásadami a procesem vnitřní (interní) a vnější (externí) kontrolní činnosti z hlediska bezpečnosti. Pozornost je zaměřena na kontroly z hlediska připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, na kontroly z hlediska požární prevence, prevence závažných havárií a bezpečnosti práce.

Compulsory literature:

Kyriazoglou, J. Business management controls: a guide [online]. Ely, Cambridgeshire: IT Governance Publishing, 2012. ISBN 978-1-84928-429-5. [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/id/10772234. Jelínková, J. Kontrolní řád ; Správní řád (vybraná ustanovení). Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-456-0 Právní předpisy související s kontrolní činností v oblasti bezpečnosti. Interní předpisy Hasičského záchranného sboru České republiky, České inspekce životního prostředí a Státního úřadu inspekce práce, zaměřené na kontrolní činnost.

Recommended literature:

Gabrišová, V. Kontrolní orgány. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, 2017. Stanoviska (Kancelář veřejného ochránce práv). ISBN 978-80-87949-39-9. Bartlová, I. Prevence a připravenost na závažné havárie. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum XIII, 2008. 47 s. ISBN 978-80-7385-049-4. Pokorný, J. Výkon státní správy HZS ČR se zaměřením na požární větrání. Vytápění, větrání a klimatizace. Praha: Society of Environmental Engineering, 2015, vol. 24, no. 2, s. 58 – 61. ISSN 1210-1389.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování seminární práce a její obhájení

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definition of control activities, purpose, time phases, types of controls, methods of control activities, planning and evaluation of control activities. 2. Principles of internal control (control as quality indicator and management performance). 3. Principles of conducting external controls, control rules. 4. Control bodies of external control, selected control bodies in the field of safety. 5. Other acts related to control activities, control of several areas, control of several control bodies. 6. Controls regarding fire protection. 7. Control emergency preparedness. 8. Control of preparedness for crisis situations. 9. Control in terms of compliance with measures in the field of prevention of major accidents. 10. Control in the field of labor protection. 11. Use of knowledge of control activities, improvement of the management systém. 12. Sanctions of inspected people as a result of inspection activities.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Participation in exercise 70 %.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Processing of semester papers. Passing the subject exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety PRE P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety PRE K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety PRE K Czech Praha 4 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety PRE K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety PRE P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety PRE K Czech Praha 4 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.