050-0531/01 – Crisis Management I. (KM1)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC0279 Ing. Barbora Klučková
KUB0397 Ing. Kateřina Kubrická, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Krizové situace a jejich řešení v podmínkách České republiky. Studenti umí pojmenovat prvky bezpečnostního systému státu, získají přehled o strategických bezpečnostních dokumentech ČR, systému krizového řízení, postavení veřejné správy při zajišťování bezpečnosti a úkolů v krizovém řízení, o krizových situacích, pro které se zpracovává typový plán a o postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO a OSN. Studenti jsou schopni rozpoznat základní vazby a vztahy související s bezpečnostním systémem státu.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitostí, týkajících se přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení v podmínkách České republiky. Studenti umí pojmenovat prvky bezpečnostního systému státu, získají přehled o strategických bezpečnostních dokumentech ČR, systému krizového řízení, postavení veřejné správy při zajišťování bezpečnosti a úkolů v krizovém řízení, o krizových situacích, pro které se zpracovává typový plán a o postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO a OSN. Studenti jsou schopni rozpoznat základní vazby a vztahy související s bezpečnostním systémem státu.

Compulsory literature:

BHUSHAM, N. I., KANWAL, R. Strategic Decision Making: Applying the Analytic Heirarchy Process. Londýn: Springer – Verlag, 2004. 200 s. ISBN 1-8523375-6-7. ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 79, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7385-108-8. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu – management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 39, 2007. 97 s. ISBN 80-86634-67-1. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum 40, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. POMAHAČ, R. Veřejná správa. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. 336 s. ISBN 978-80-7400-447-6.

Recommended literature:

ADAMEC, V., ŘEHÁK, D., ČERNÁ, L. Základy organizace a řízení bezpečnosti. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum XX, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7385-123-1. FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 47, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování seminární práce a její obhájení

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

‐ Právní prostředí pro zajištění bezpečnosti státu. ‐ Bezpečnostní systém státu /struktura, principy/. ‐ Veřejná správa při zajišťování bezpečnosti státu. ‐ Působnost veřejné správy v krizovém řízení. ‐ Bezpečnostní strategie a doktríny z pohledu krizového řízení. ‐ Systém zdolávání mimořádných událostí. ‐ Systém krizového řízení ČR. ‐ Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek z pohledu krizového řízení. ‐ Obrana státu a krizové řízení. ‐ Prvky kritické infrastruktury. ‐ Ochrana informací v bezpečnostní oblasti. ‐ Spolupráce veřejné správy, soukromého sektoru a obyvatelstva v krizovém řízení. ‐ Krizové řízení v organizaci. ‐ Postavení ČR v bezpečnostní architektuře EU, NATO, OSN.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2023/2024 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  28
        Examination Examination 55  23 3
Mandatory attendence participation: Develop a seminar paper on the topic.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: -

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter