050-0532/01 – Krizový management II (KM2)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC0279 Ing. Barbora Klučková
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na Krizový management I. Rozšiřuje studium v oblasti teorie a právního rámce krizového managementu. Pozornost je zaměřena na management a jeho využití v krizovém řízení, na teorii rizika a jeho řízení, popis mimořádných událostí a krizových situací, charakteristiku orgánů krizového řízení a jejich úkoly, činnost bezpečnostních rad a krizových štábů, popis krizových opatření a hospodářských opatření pro krizové stavy. Obsahem předmětu jsou rovněž základní informace o managementu rizik, metodách hodnocení rizik a jejich využití v krizovém řízení. Propojením uvedených oblastí získají studenti detailní informace o systému řízení bezpečnosti v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na Krizový management I. Rozšiřuje studium v oblasti teorie a právního rámce krizového managementu. Pozornost je zaměřena na management a jeho využití v krizovém řízení, na teorii rizika a jeho řízení, popis mimořádných událostí a krizových situací, charakteristiku orgánů krizového řízení a jejich úkoly, činnost bezpečnostních rad a krizových štábů, popis krizových opatření a hospodářských opatření pro krizové stavy. Obsahem předmětu jsou rovněž základní informace o managementu rizik, metodách hodnocení rizik a jejich využití v krizovém řízení. Propojením uvedených oblastí získají studenti detailní informace o systému řízení bezpečnosti v České republice.

Povinná literatura:

GROSSI, Patricia, Howard KUNREUTHER a Chandu C PATEL. Catastrophe modeling: a new approach to managing risk. New York, NY: Springer Science Business Media, 2005, xix, 245 p. ISBN 03-872-4105-1. ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 79, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7385-108-8. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu – management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 39, 2007. 97 s. ISBN 80-86634-67-1. ADAMEC, V. Krizové štáby veřejné správy. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum XXII, 2013. 103 s. ISBN 978-80-7385-139-2.

Doporučená literatura:

VEBER, J. a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1. FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI Spektrum 47, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

‐ Úvod do krizového managementu. ‐ Teorie krizového managementu. ‐ Riziko a systémový pohled na teorii rizika. ‐ Management rizik a jeho využití v krizovém řízení. ‐ Metody (techniky) hodnocení rizik. ‐ Mimořádné události a krizové situace. ‐ Právní rámec krizového managementu, orgány krizového řízení a jejich úkoly. ‐ Bezpečnostní rady, krizové štáby. ‐ Krizové stavy a krizová opatření. ‐ Hospodářská opatření pro krizové stavy. ‐ Ochrana informací v režimu zvláštních skutečnosti. ‐ Postavení právnických a podnikajících fyzických osob v systému krizového řízení. ‐ Postavení fyzických osob v systému krizového řízení. ‐ Kontrolní činnost v oblasti krizového řízení, správní delikty a přestupky, náhrada škody a omezení práv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  28
        Zkouška Zkouška 55  23 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách 70 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracovat seminární práci na dané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní