050-0533/01 – Management v bezpečnosti (MB)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuIng. Lenka ČernáGarant verze předmětuIng. Lenka Černá
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER072 Ing. Lenka Černá
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní teoretické i praktické znalosti z managementu, se zaměřením na jednotlivé manažerské funkce a manažerské techniky, využitelné také v oblasti bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními postupy managementu k dosažení daných cílů, a to ve spojení s bezpečností a ochranou obyvatelstva. Nejprve se studenti seznámí s pojmem management jak v obecné rovině, ale také v širších souvislostech vzhledem k bezpečnosti. Dále se studenti seznámí s jednotlivými manažerskými funkcemi a jejich vztahem k bezpečnosti podniku. Studentům jsou představeny rovněž základní manažerské dovednosti a kritické faktory, které ovlivňují úspěch managementu.

Povinná literatura:

Horváthová, P. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. 252 s. ISBN 978-80-248-3008-7 Lednický, V. Základy managementu. 5. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. 165 s. ISBN 978-80-7329-148-8 Šuleř, O. Manažerské techniky 2. 1. vyd. – dotisk. Olomouc: Rubico, 2003. 212 s. ISBN 80-85839-87-3.

Doporučená literatura:

Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. 172 s. ISBN 80-7179-578-X GRIFFIN, R.W. Fundamentals of Management. 6th edition. Texas A&M University. South-Western, Cengage Learning. ISBN 978-0-538-47875-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška 2. Podstata managementu, základní pojmy, charakteristika manažerské práce 3. Management organizace, společenská odpovědnost firem, firemní etika, firemní kultura 4. Řízení organizace – strategické, taktické, operativní 5. Komunikační a prezentační dovednosti manažera 6. Základní manažerské funkce – plánování, organizování, vedení, kontrola 7. Pracovní porada, zásady jejího vedení 8. Organizační struktury 9. Personální management, teorie motivací a vedení 10. Týmová práce, motivace, odměňování týmů 11. Osobní management – sebehodnocení, kariéra, time management, odolnost proti stresu 12. Projektový management 13. Rámce a standardy v oblasti řízení bezpečnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku