050-0534/01 – Disaster Medicine (MEKA)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Subject version guarantordoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
PLE02 doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou poskytování zdravotní pomoci během katastrof. Po seznámení se s legislativními východisky problematiky se výuka zaměřuje na technické aspekty poskytování pomoci na místě katastrofy a také fungování zdravotních zařízení během nich (nouzové zásobování léky, zdravotnickým materiálem, vodou a energiemi). V rámci předmětu se studenti seznámí také s fungováním lékařských týmů poskytujících pomoc v zahraničí během katastrof. Během studia předmětu získají studenti také informace k poskytování první pomoci.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou poskytování zdravotní pomoci během katastrof. Po seznámení se s legislativními východisky problematiky se výuka zaměřuje na technické aspekty poskytování pomoci na místě katastrofy a také fungování zdravotních zařízení během nich (nouzové zásobování léky, zdravotnickým materiálem, vodou a energiemi). V rámci předmětu se studenti seznámí také s fungováním lékařských týmů poskytujících pomoc v zahraničí během katastrof. Během studia předmětu získají studenti také informace k poskytování první pomoci.

Compulsory literature:

NEKLAPILOVÁ, V., PLEVA, L. Medicína katastrof. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 1. vyd. 248 s. ISBN: 978-80-7464-521-1. POKORNÝ, V. a kol. TRAUMATOLOGIE. 1. vyd. 2003. Triton: Praha. 307 s. ISBN: 807254277X, EAN: 9788072542772

Recommended literature:

NEKLAPILOVÁ, V., PLEVA, L. Medicína katastrof. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 1. vyd. 248 s. ISBN: 978-80-7464-521-1. POKORNÝ, V. a kol. TRAUMATOLOGIE. 1. vyd. 2003. Triton: Praha. 307 s. ISBN: 807254277X, EAN: 9788072542772

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou specifikovány.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Legislativní aspekty medicíny katastrof 2 Poskytování první pomoci domácí 3. Medicínské aspekty různých typů katastrof a) typy zranění/postižení/infekce b) pravidla práce záchranáře na místě c) zdravotní dopady na společnost 4. Plánování ve zdravotnických zařízeních pro zvládání katastrof 5. Zdravotnická zařízení - zvládání katastrof a) nouzové zásobování léky a zdravotnickým materiálem b) zvládání výpadků elektřiny c) zásobování vodou 6. Problematika evakuace zdravotnického zařízení 7. Problematika evakuace zdravotnického zařízení 8. Zahraniční pomoc a) historie b) mezinárodní organizace (Doktoři bez hranic, týmy jednotlivých států) 9. Připravenost ČR poskytovat lékařskou pomoc v zahraničí - zkušenosti z katastrof 10. Kritéria pro klasifikaci zdravotnického zařízení jako prvku KI 11. Zastupitelnost zdravotnického zařízení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation: Semestr work.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety K Czech Lázně Bohdaneč 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2018/2019 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block