050-0535/01 – Ochrana obyvatelstva a environmentální bezpečnost (OOEB)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
PAT0040 Ing. David Patrman
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti zajišťování environmentální bezpečnosti a jejího významu pro obyvatelstvo. Prezentuje aktuální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo. Hlavní pozornost je zaměřena na základní druhy environmentální bezpečnosti, kterými jsou surovinová, energetická a ekologická. Student získá informace o aplikaci základních nástrojů environmentální bezpečnosti s důrazem na zajištění environmentální bezpečnosti územního rozvoje v kontextu ochrany obyvatelstva.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními postupy managementu k dosažení daných cílů, a to ve spojení s bezpečností a ochranou obyvatelstva. Nejprve se studenti seznámí s pojmem management jak v obecné rovině, ale také v širších souvislostech vzhledem k bezpečnosti. Dále se studenti seznámí s jednotlivými manažerskými funkcemi a jejich vztahem k bezpečnosti podniku. Studentům jsou představeny rovněž základní manažerské dovednosti a kritické faktory, které ovlivňují úspěch managementu.

Povinná literatura:

[1] HÁK, T., OULEHLOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, S. (eds.). Environmentální bezpečnost. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 155 s. ISBN 978-80-87865-19-4. [2] ŠENOVSKÝ, M., ŠENOVSKÝ, P., BERNATÍK, A., ŘEHÁK, D. Bezpečnost občanů a řízení integrálního rizika na území regionu. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. (v tisku) [3] ŘEHÁK, D., MARTÍNEK, B., RŮŽIČKOVÁ, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. (v tisku) [4] Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 - 2015 s výhledem do roku 2020. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2012. [5] Politika územní rozvoje České republiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015.

Doporučená literatura:

[1] ŘEHÁK, David. Preventivní ochrana obyvatelstva, technické infrastruktury a životního prostředí před negativními vlivy územního rozvoje. Spektrum, Ostrava, 2010, roč. 10, č. 2, s. 41-44. ISSN 1211-6920. [2] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 [online]. Geneva: UNISDR, 2015 [cit. 2015-08-13]. Available from: http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce a její obhájení, zpracování pracovních listů, písemná i ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky environmentální bezpečnosti 2. Strategické dokumenty a právní úprava v oblasti environmentální bezpečnosti 3. Globální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo 4. Regionální environmentální hrozby a jejich dopady na obyvatelstvo 5. Surovinová bezpečnost - dopady a rizika využívání materiálů (těžba, zpracování, odpady, transport, skladování, využívání) - zajišťování surovinových zdrojů 6. Energetická bezpečnost - dopady a rizika využívání energie (těžba, zpracování, odpady, transport, skladování, využívání) - zajišťování energetických zdrojů 7. Ekologická a biologická bezpečnost - potravinová bezpečnost - přírodní společenstva (ovlivnění ekosystémů) - lidské systémy (zdraví obyvatelstva) 8. Nástroje environmentální bezpečnosti (administrativní, ekonomické, decentralizované (privátní), monitorovací a informační, institucionální, vzdělávací, strategické plánování, věda a výzkum, zapojení veřejnosti, mezinárodní spolupráce) 9. Environmentální bezpečnost územního rozvoje v kontextu ochrany obyvatelstva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Složení písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní