050-0537/01 – Crisis planning (KP)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI0050 Ing. Eliška Polcarová
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět krizové plánování je koncipován jako aplikace znalostí z oblastí činností IZS, veřejné správy a dalších zapojených subjektů, při zvládání krizových stavů. V rámci obsahové struktury prochází studenti potřebami, filozofií a tvorbou krizové dokumentace, strukturou a obsahem jejich jednotlivých částí a obecnou strategií pro řešení krizových situací. Po absolvování předmětu bude student schopen vysvětlit systém krizového řízení státu a bude schopen vytvořit krizový plán organizace.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět krizové plánování je koncipován jako aplikace znalostí z oblastí činností IZS, veřejné správy a dalších zapojených subjektů, při zvládání krizových stavů. V rámci obsahové struktury prochází studenti potřebami, filozofií a tvorbou krizové dokumentace, strukturou a obsahem jejich jednotlivých částí a obecnou strategií pro řešení krizových situací. Po absolvování předmětu bude student schopen vysvětlit systém krizového řízení státu a bude schopen vytvořit krizový plán organizace.

Compulsory literature:

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Dana KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7. Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. SPBI, Ostrava, 2005. ISBN: 80-86634-55-8 ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI), 2012. SPBI Spektrum: Červená řada, 79. ISBN 978-80-7385-108-8.

Recommended literature:

DVOŘÁK, Jiří. Úvod do krizového managementu. Vyd. 4. Brno: Zdeněk Novotný, 2005, 80 s. ISBN 80-735-5052-0. ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 157 s. SPBI Spektrum: Červená řada, 40. ISBN 978-80-7385-007-4. ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI), 2012. SPBI Spektrum: Červená řada, 79. ISBN 978-80-7385-108-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Bez další požadavků na studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět krizové plánování je koncipován jako aplikace znalostí z oblastí činností IZS, veřejné správy a dalších zapojených subjektů, při zvládání krizových stavů. V rámci obsahové struktury prochází studenti potřebami, filozofií a tvorbou krizové dokumentace, strukturou a obsahem jejich jednotlivých částí a obecnou strategií pro řešení krizových situací. Po absolvování předmětu bude student schopen vysvětlit systém krizového řízení státu a bude schopen vytvořit krizový plán organizace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  36
Mandatory attendence parzicipation: 80%

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner