050-0538/01 – Systémy managementu bezpečnosti (SMBezp)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
NOV702 Ing. Petr Novotný, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní přehled v oblasti nebezpečí, ohrožení a rizika. Předmět je pojat jako teoretický základ metody řízení s důrazem na vybrané oblasti řízení v souvislosti s prevencí a zvládáním mimořádných událostí. Výstupy z učení: Získané znalosti: - vědomosti z oblasti dělení bezpečnostních opatřeních, preventivních opatřeních a jejich vlastní realizaci těchto opatření. Získané dovednosti: - schopnost orientovat se v problematice bezpečnosti, schopnost zhodnotit možnost provádění analýzy rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je pojat jako teoretický základ managementu v oblasti průmyslové bezpečnosti. Vnitřně je rozdělen na oblast přípravy a zvládání rozsáhlých, především havarijních, událostí a oblast bezpečnosti práce, tedy v souvislosti se zajišťování bezpečnosti přímo na pracovištích.

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V.: Právní rámec krizového managementu – management záchranných prací, SPBI v Ostravě, 2005. SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. Havarijní plánování. Brno: Computer Press Media, a.s., 2010. CRANDALL, W., R., PARNELL, J., A., SPILLAN, J. E.: Crisis Management In The New Strategy Landscape, SAGE Publications, Inc, 2009. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český úřad bezpečnosti práce, Národní příručka: Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Praha, 2003. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších úprav Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví,Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších úprav Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších úprav Vyhláška 432/2003 Sb., o podmínkách pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších úprav Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších úprav

Doporučená literatura:

REKTOŘÍK, J.: Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o požadavcích na zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Právní předpisy ve znění pozdějších úprav a novel.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu, ústní i písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oblast teorie bezpečnosti 1. Historie řešení bezpečnosti, sjednocení užívané terminologie 2. Riziko a nebezpečí – definice, teoretický základ, stanovování 3-4. Analýza rizik z pohledu mimořádných událostí – Základní dělení metod, filozofické přístupy oblasti – Přehled vybraných metod Systém zajišťování bezpečnosti v ČR 5. Krizový management jako součást výkonu veřejné správy a jeho nástroje 6-7. Havarijní plánování jako nástroj průymoslové bezpečnosti - Vybrané modelové události v historii - důvody zpracovávání plánů - Právní rámec oblasti z pohledu EU a ČR Oblast bezpečnosti na pracovišti (BOZP) 8-9. Systém řízení BOZP – základní prvky systému, BOZP z pohledu zahraničních přístupů 10. Požadavky na systémy managementu bezpečnosti dle ČSN OHSAS 18001 resp. ISO 45001 11. Integrované systémy managementu ve smyslu norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 12. Zavádění a realizace systému BOZP v organizaci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška z oblasti průmyslové bezpečnosti Písemná zkouška 50  26
        Zkouška z oblasti BOZP Písemná zkouška 50  26
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 80% účast na cvičeních, splnění zadaných semestrálních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní