050-0540/01 – Organization of the crisis management (OKŘ)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantorIng. Simona Jemelková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Simona Jemelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn about: - function of public administration in the relation to the crisis situations and states in the system of crisis management, - function of Regional and municipal Office in the relation to the crisis situations and states in the system of crisis management, - crisis management, - Integrated rescue system.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět poskytuje studentům základní informace z oblasti organizace krizového řízení a příslušné legislativy. V úvodu je předmět zaměřen na seznámení s fungováním České republiky, s bezpečnostním systémem ČR a s chráněnými zájmy ČR. Další část předmětu se věnuje principům fungování územních celků. Následně je přiblížen systém krizového řízení, zdroje využitelné při krizovém řízení a integrovaný záchranný systém. Cílem poslední části předmětu je seznámit studenty s dalším legislativními dokumenty z oblasti bezpečnosti, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, ochrany obyvatelstva, požární ochrany atd.

Compulsory literature:

Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. Šenovský, M., Adamec, V. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 97 s. ISBN 80-866-3455-8 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Recommended literature:

COUNCIL DECISION of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast) (2007/779/EC, Euratom). Zákon č. 239/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování seminární práce dle pokynů vyučujícího

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction, Constitution of the Czech Republic and Charter of Fundamental Rights and Freedoms, 2. Safety and security of the Czech Republic, 3. Protected interests of the Czech Republic, 4. Functioning of territorial units, 5. Crisis management system in the Czech Republic, 6. Resources for crisis management, 7. Security Councils and Crisis Staffs, 8. Integrated rescue system, 9. FRS organization in relation to crisis management, 10. Organization of EMS and medical assistance in relation to crisis management, 11. Organization of the Police of the Czech Republic and state defense in relation to crisis management, 12. Principles of providing and receiving foreign aid

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  20
        Examination Examination 60  31 3
Mandatory attendence participation: -

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: -

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer