050-0544/01 – Clean-up of Breakdowns and Disasters (LHK)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantorMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
HAR0146 Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students can characterize individual elements of extraordinary events response system and the relations among them. They can generalize the acquired knowledge and modify it for practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student získá znalosti z oblasti výskytu mimořádných události, organizace záchranných a likvidačních práci na principu integrovaného záchranného systému a koordinační role orgánů veřejné správy v této oblasti. Dále je výuka rozšířena o poskytnutí informací z oblasti mezinárodní součinnosti při likvidaci následků havárií a katastrof a zásadách přípravy na mimořádné situace.

Compulsory literature:

COUNCIL DECISION of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast) (2007/779/EC, Euratom). Šenovský, M., Adamec, V. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 97 s. ISBN 80-866-3455-8. Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8.

Recommended literature:

Šenovský, M., Adamec, V. Základy krizového managementu. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. 103 s. ISBN 80-86111-95-4. Hanuška, Z. Organizace jednotek požární ochrany I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 80-86111-26-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování semestrálního projektu dle pokynů cvičícího

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to organization and management of liquidation works 2. Organization and levels of management of accident and disaster management 3. Sources of forces and means for liquidation of consequences of accidents and disasters 4. Organization and management of accident and disaster management at the tactical level of management 5. Decision-making processes in liquidation of consequences of accidents and disasters 6. Case studies on tactical management level 7. Organization and management of liquidation of accidents and disasters at operational management level 8. Organization and management of accidents and disasters at strategic management level (IRS) 9. Organization and management of accidents and disasters at strategic management level 10. Case studies on strategic management level 11. Preparedness for liquidation of consequences of accidents and disasters 12. International cooperation in liquidation of consequences of accidents and disasters 13. Case studies on international cooperation in liquidation of consequences of accidents and disasters

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: -

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: -

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.