050-0545/01 – Directives in Fire Protection (PrPO)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPASubject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to understand the legal framework of the fire safety management at the state board and investor level. The application of knowledge gained during the creation of service and safety documents.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se je zaměřen na seznámení se současnou právní úpravou požární ochrany, povinnostmi právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany. Pozornost je dále zaměřena na povinnosti orgánů veřejné správy v oblasti požární ochrany. Prezentovány budou požadavky na požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany a požární techniku. Obsahem výuky budou základní požadavky požární ochrany na provoz technických a technologických zařízení.

Compulsory literature:

COTE, Arthur E. Fire protection handbook. 19. ed. ff vyd. Quincy, Mass: National Fire Protection Association, 2003. ISBN 978-0-87765-474-2. Hütter, M. a kol. Učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně [online]. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2014. 243 s. ISBN 978-80-86466-61-3. Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/studijni-materialy-otazky-k-testu.aspx. Právní předpisy související s požární ochranou.

Recommended literature:

Kratochvíl, V., Navarová, Š., Kratochvíl, M. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách: stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. ISBN 978-80-7385-103-3. Kislinger, R. Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby ZPP. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2015. ISBN 978-80-86466-72-9. Dostupné z: https://www.hzscr.cz › soubor › kniha-zpp-ptch-pdf.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování seminární práce na zadané téma.

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Current legislation of fire protection. 2. Division of performed activities according to fire hazard. 3. Responsibilities of legal entities and enterprising individualsin the field of fire protection. 4. A qualified persons in the field of fire protection, education and training. 5. Public authorities and autonomyin the field of fire protection, performance of state fire supervision. 6. Documentation of fire protection. 7. Units of fire protection, organizations and management in units. 8. Requirements for designing, construction, commissioning and operation of fire safety equipments. Substantive materials of fire protection, fire technology. 9. Process of bugning, fire parameters, gas exchange during the fire. 10. Electrical equipments as a possible initiation sources, protection against the effects of static electricity. 11. Principles of fire protection during manipulation, storage and transport of flammable liquids andgases and burning promoting gases. 12. Responsibilities of individuals, assistance in fire fighting, service of technical equipments and chimneys.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  28
        Examination Examination 55  23 3
Mandatory attendence participation: Participation in exercise 70 %

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.