050-0547/01 – Safety and Security Planning I (BPL I)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
SPL0011 Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing the course, students will be able to define basic documents processed in the area of security and management of industrial accidents and territorial security, will be able to define the logical parts of those documents and will be able to distinguish crisis and emergency management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět poskytne studentům základní vhled do plánování činností organizací a veřejné správy v oblasti bezpečnosti. Studenti získají představu o podstatě integrovaného řízení bezpečnosti. Na úrovni podniku i území z pohledu veřejné správy.

Compulsory literature:

Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-866-3452-4 Smetana, M., Kratochvílová, D., Kratochvílová, D. Krizové plánování. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7385-121-7 Smetana, M., Kratochvílová, D., Kratochvílová, D. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 166 s. ISBN 978-802-5129-890

Recommended literature:

Schwab, A.K., Sandler, D, Brower, D.J. Hazard mitigation and preparedness: an introductory text for emergency management and planning professionals. Second edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4665-9556-9. Šenovský, M., Adamec, V. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 97 s. ISBN 80-866-3455-8 Vilášek, J., Fiala, M. Vondrášek, D. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Hodnocení odevzdaných zápočtových prací

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to subject and relation to other study subjects, terminological base 2. Planning as a process, types of crisis and emergency plans 3. Categorization of crisis and emergency plans towards to the prevention, preparedness, response and recovery; sorting plans by type (connected to object, local, regional, national and transnational scope). 4. Enterprises and object security planning - plans from the area of fire protection and occupational health and safety, 5. Enterprises and object security planning - technical and IT security plans 6. Enterprises and object security planning – recovery plans 7. Specifics of planning in emergency planning zones (Seveso, nuclear power plants, floods) 8. Critical infrastructure subjects - planning specifics – monotematics type plans 9. A security plans in health care - trauma and pandemic plans 10. Security plans in public administration - needs and bases of security planning, links between organizations and public administration

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  20
        Examination Examination 60  31 3
Mandatory attendence participation: Minimum 80% participation in seminars, completion of assigned semester works

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Minimum 80% participation in seminars, completion of assigned semester works

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.