050-0548/01 – Risk analysis (AR)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
SLI0006 Ing. Simona Jemelková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to gain knowledge and skills in risk analysis of anthropogenic, natural and combined risks. Risk analysis procedure - risk identification, hazard identification and assessment using a risk analysis tool according to ISO 31 010.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět nabízí pohled na rizika jako na fenomén a obecný problém jejich analýzy. Předmět je zaměřen na metody pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik antropogenních, přírodních a kombinovaných rizik s využitím nástroje pro analýzu rizik podle ISO 31 010.

Compulsory literature:

ISO 31000. (2018). Management rizik - Směrnice IEC 31010. (2019). Management rizik - Techniky posuzování rizik. Bernatík, A., Maléřová, L. Analýza rizik území. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 83 s. ISBN 978-80-7385-082

Recommended literature:

Maléřová, L. Assessment of Safety Level Risk. In: Crisis Management A Leadership Perspektive. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016. pp. 127-139. ISBN 978-1-63483-395-0 Jaroš, L., Krömer, A., Maléřová, L., Pokorný, J. Posuzování rizik. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. 159 s. ISBN 978-80-7385-189

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to risk analysis, terminology 2. Risk analysis procedure - goal setting, hazard identification and assessment, scenario creation 3. Risk analysis tools - deterministic and probabilistic approach to risk analysis 4. Individual and social risk 5-11. Methods of risk analysis Methods of identification b. Methods of analysis c. Risk assessment methods d. Methods of treating, monitoring and reviewing risks 12. Risk assessment in the territory 13. Case studies

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  20
        Examination Examination 70  31 3
Mandatory attendence participation: seminar paper

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.