050-0550/01 – Civil emergency preparedness (CNP)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students acquire their knowledge and skills in the area of ​​preparedness for emergency and crisis situations in the Czech Republic and abroad.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course is focused on the study of entities, processes and other necessities related on the preparation of emergency and crisis situations in the Czech Republic. Special attention is paid to the issue of the people protection, infrastructure and territory in the Czech Republic. The course is extended by the offer of knowledge from the field of operation of similar processes abroad. In exercises, the solution of selected model scenarios consolidates the acquired knowledge and acquire the skills necessary for practice.

Compulsory literature:

Adamec, V., Řehák, D., Černá, L. Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice. Ostrava: SPBI, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7385-123-1. Šenovský, M., Adamec, V., Šenovský, P.: Ochrana kritické infrastruktury, Ostrava: SPBI Spektrum, 2007. 139 s. 1. vydání, ISBN 978-80-7385-025-8. Adamec, V. a kol. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. Certifikovaná metodika MV_GŘ HZS ČR, 2015. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 34 s.

Recommended literature:

Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2014-2017, Document AC/98-D(2014)0002 Metodika civilního nouzového plánování. Praha: Výbor pro civilní nouzové plánování, 1998, 19 s. Rozhodnutí Rady EU č. 2001/792/ES, Euratom ze dne 23. 10. 2001, o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování samostatné práce a její obhájení.

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction / CNP Concept 2. Emergencies and their characteristics 3. Administration of safety of territorial units 4. Protection of information in safety management 5. Preparedness of the infrastructure to ensure basic functions in the territory 6. Preparedness of Personnel- Concept of education in crisis management 7. Preparedness of material resources 8. Preparedness of the territory 9. Preparedness for the reconstruction of the territory 10. Preparedness of territory for state defense 11. Case studies - safety studies of territorial units

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.