050-0555/02 – Bachelor thesis (BP)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits30
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Topics of bachelor theses are based on the field of study guaranteed by the public protection department. In the thesis, the student has to prove that he / she is able to work out the given topic independently, knows the technical way of expression and is able to work with professional literature.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Témata bakalářských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující Katedrou ochrany obyvatelstva. V bakalářské práci má student prokázat, že je schopen samostatně zpracovat zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí pracovat s odbornou literaturou.

Compulsory literature:

Šenovský, P. Bakalářský a diplomový seminář. Stručný průvodce tvorbou kvalifikační práce a její obhajoby u státní závěrečné zkoušky. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019. 89 s.

Recommended literature:

Pokyny pro zpracování bakalářské práce (FBI_SME_14_001, verze C). Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018. 18 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování a odevzdání závěrečné práce

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. formal adjustment of the bachelor thesis 2. compilation of the outline of the bachelor thesis 3. literature research 4. consultation on topics 5. Presentation of selected parts

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation: submission of thesis

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.