050-0557/01 – Logistics of the Crisis Management (LKM)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits3
Subject guarantorMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
HAR0146 Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course provides basic knowledge of: - logistics, - provision of the necessary material resources for the declaration of crisis situations, - a system of economic measures for crisis situations, - emergency supply of crude oil and petroleum products, - addressing the state of emergency in the gas and electricity sectors.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Logistika krizového managementu se zabývá problematikou zajišťování materiálních zdrojů potřebných k uspokojení základních potřeb obyvatelstva, zasahujících složek a dalších subjektů při řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, při kterých je vyhlášen krizový stav. Obecně jde o uplatnění určitých pravidel pro sladění řetězců aktivit mnoha spolupracujících subjektů tak, aby bylo dosaženo zamýšleného efektu.

Compulsory literature:

Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. Logistika. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018. 370 s. ISBN 978-80-248-4158-8 Šenovský, M., Adamec, V. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 97 s. ISBN 80-866-3455-8 KAHL, J. Hospodářská opatření pro krizové stavy: modul H. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 32 s. ISBN 978-80-86640-90-7. Zákon č. 241/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Recommended literature:

Ghiani, G., Laporte, G., Musmanno, R. Introduction to logistics systems management. Second edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2013. 478 p. ISBN 978-1-119-94338-9 Daněk, J. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2004. 190 s. ISBN 80-248-0705-x. Zákon č. 97/1993 Sb. ze dne 25. února 1993, o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 189/1999 Sb. ze dne 29. července 1999, o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování semestrálního projektu dle pokynů cvičícího

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Crisis management logistics in general. 2. Purpose and function of economic measures in crisis situations. 3. Legislative definition of economic measures in crisis situations. 4. Tasks of the government, central administrative bodies, the Czech National Bank, regional authorities, municipal authorities of municipalities with expanded powers and powers of territorial self-government bodies in the field of economic measures in crisis situations 5. Status and activities of the State Material Reserves Administration. 6. Emergency oil reserves. 7. Solving the oil emergency. 8. Functioning of the system of economic measures in crisis situations in practice.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  20
        Examination Examination 60  31 3
Mandatory attendence participation: -

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: -

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Praha 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM K Czech Lázně Bohdaneč 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management OKM P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.