050-0558/01 – Likvidace havárií a katastrof (HGF) (LHK)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity5
Garant předmětuMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
HAR0146 Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí charakterizovat jednotlivé prvky systému odezvy na mimořádné události a vazby a vztahy mezi nimi, získané znalosti zevšeobecnit a modifikovat na podmínky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá znalosti z oblasti výskytu mimořádných události, organizace záchranných a likvidačních práci na principu integrovaného záchranného systému a koordinační role orgánů veřejné správy v této oblasti. Dále je výuka rozšířena o poskytnutí informací z oblasti mezinárodní součinnosti při likvidaci následků havárií a katastrof a zásadách přípravy na mimořádné situace.

Povinná literatura:

- COUNCIL DECISION of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast) (2007/779/EC, Euratom) - Šenovský, M.; Adamec, V.; Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, ISBN: 80-86634-55-8 - Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany I., Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2008, 2. vydání, ISBN: 80-86111-26-1 - ADAMEC, V., BERGLOWIEC, P., ŠENOVSKÝ, P., ADAMEC, M., VÁLEK, D.: Operační střediska v integrovaném záchranném systému. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Ostrava, 2019, 128 stran, první vydání, ISBN 978-80-7385-225-2

Doporučená literatura:

- ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy, 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7385-139-2 - Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, Management záchranných prací, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, ISBN: 80-86634-55-8 - Bojový řád jednotek požární ochrany, MV-GŘ HZS ČR, - Dokumentace skutečných mimořádných událostí

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu dle pokynů cvičícího. Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou stanoveny další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do organizace a řízení likvidačních prací 2. Organizace a úrovně řízení při likvidacích havárií a katastrof 3. Zdroje sil a prostředků pro likvidaci následků havárií a katastrof 4. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na taktické úrovni řízení 5. Rozhodovací procesy při likvidaci následků havárií a katastrof 6. Případové studie k taktické úrovni řízení 7. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na operační úrovni řízení 8. Případové studie ke operační úrovni řízení 9. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na strategické úrovni řízení (IZS) 10. Organizace a řízení při likvidacích havárií a katastrof na strategické úrovni řízení (KŘ) 11. Případové studie ke strategické úrovni řízení 12. Připravenost na likvidace následků havárií a katastrof 13. Mezinárodní součinnost při likvidaci následků havárií a katastrof 14. Případové studie k mezinárodní součinnosti při likvidaci následků havárií a katastrof

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  41 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních 70 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Seminární práce, zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.