050-0558/01 – Clean-up of Breakdowns and Disasters (LHK)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantorMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
HAR0146 Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students can characterize individual elements of extraordinary events response system and the relations among them. They can generalize the acquired knowledge and modify it for practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student získá znalosti z oblasti výskytu mimořádných události, organizace záchranných a likvidačních práci na principu integrovaného záchranného systému a koordinační role orgánů veřejné správy v této oblasti. Dále je výuka rozšířena o poskytnutí informací z oblasti mezinárodní součinnosti při likvidaci následků havárií a katastrof a zásadách přípravy na mimořádné situace.

Compulsory literature:

- Union Civil Protection Mechanism: the coordination of responsesto disasters outside the EU has been broadly effective, Special Report, NO. 33, 2016, ISBN 978-92-872-6600-2 - International search and rescue advisory group (INSARAG) (on-line). Dostupné z: https://www.insarag.org/ - NFPA 1561: Standard on Emergency Services Incident Management System and Command Safety, dostupné z https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=1561 - The national disaster management systém (on-line). Dostupné z: https://ec.europa.eu/echo/what/disaster-management_en

Recommended literature:

- Office of the European Union. The European Civil Protection Training Programme. European Union, 2012. 15 s. ISBN 978-92-79-23191-9 - Garry Klein. Sources of Power. How People Make Decisions; Cambridge, Massachussetts: MIT Press, 1998 - D. J. Snowden, M. E. Boone: Cynefin Framework, A Leader`s Framework for Decision Making. Harvard Business Review, 11/2007, 68-76 - Intermediate incident command system for expanding incidents, ICS 300, ICS Review Document, Extracted from - e/l/g 0300. 2018, Dostupné z: https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20review%20document.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování semestrálního projektu dle pokynů cvičícího. Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Other requirements

There are not defined next requirements to student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to organization and management of liquidation works 2. Organization and levels of management of accident and disaster management 3. Sources of forces and means for liquidation of consequences of accidents and disasters 4. Organization and management of accident and disaster management at the tactical level of management 5. Decision-making processes in liquidation of consequences of accidents and disasters 6. Case studies on tactical management level 7. Organization and management of liquidation of accidents and disasters at operational management level 8. Case studies on operational management level 9. Organization and management of accidents and disasters at strategic management level (IRS) 10. Organization and management of accidents and disasters at strategic management level (KM) 11. Case studies on strategic management level 12. Preparedness for liquidation of consequences of accidents and disasters 13. International cooperation in liquidation of consequences of accidents and disasters 14. Case studies on international cooperation in liquidation of consequences of accidents and disasters

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  10
        Examination Examination 60  41 3
Mandatory attendence participation: Participation in exercise 70 %

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Seminární práce, zkouška

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.