050-0851/01 – Odborná praxe k bakalářské práci (OBC)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
BER02 Ing. Petr Berglowiec
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
CER072 Ing. Lenka Černá
DOB78 Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
FOL014 Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
REH0032 doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
SIN05 Ing. Jiří Šindler
SLI0006 Ing. Simona Slivková, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0
Part-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Praxe bude zaměřena na podporu zdárného vypracování bakalářské práce.

Teaching methods

Other activities

Summary

Praxe bude zaměřena na podporu zdárného vypracování bakalářské práce. Forma realizace bude odpovídat tématu práce (lze zvolit praxi v podniku, veřejné správě, zkušebních laboratořích apod.)

Compulsory literature:

Literatura dle zaměření bakalářské práce.

Recommended literature:

Literatura dle zaměření bakalářské práce.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Forma realizace bude odpovídat tématu práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation: Potvrzení o účasti na odborné praxi k bakalářské práci

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Lázně Bohdaneč 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner