050-0852/01 – Exkurze (EX)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Exkurze v závěru studia je zaměřená na strategickou úroveň koordinace při rozsáhlých mimořádných událostech a krizových situacích. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu důrazu na mezinárodní pomoc a účast České republiky při těchto akcích, je cílem předmětu návštěva center, koordinujících mezinárodní pomoc.

Teaching methods

Other activities

Summary

Exkurze v závěru studia je zaměřená na strategickou úroveň koordinace při rozsáhlých mimořádných událostech a krizových situacích. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu důrazu na mezinárodní pomoc a účast České republiky při těchto akcích, je cílem předmětu návštěva center, koordinujících mezinárodní pomoc.

Compulsory literature:

• WEB - Emergency Response Coordination Centre (ERCC) - Humanitarian Aid and Civil Protection - European Commission, on-line: http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en • Emergency Response Coordination Centre – ECHO factsheet, on-line: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_en.pdf • WEB Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), on-line: www.nato.int/eadrcc/

Recommended literature:

• VILÁŠEK, Josef; FUS, Jan. Krizové řízení v ČR na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2170-8. • ŠENOVSKÝ, Michal, Vilém ADAMEC, Petr ŠENOVSKÝ, Integrovaný záchranný systém. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-007-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Na studenta nejsou další specifické požadavky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Návštěva specializovaných pracovišť: • Ústředního krizového štábu (OPIS MV-GŘ HZS ČR), jako nejvyššího koordinačního centra v ČR, • Emergency Response Coordination Centre (ERCC) Brusel a • Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) Brusel. Exkurze má doplnit teoretické znalosti získané studiem o reálný pohled na fungující pracoviště.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation: attending all day excursions

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner