050-0903/01 – Bezpečnost jaderných zařízení (BJZ)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení systému ochrany jaderných zařízení v oblasti komplexní bezpečnosti, jejich vzájemnou provázanost a rizika z toho vyplývající. jedná se zejména o: Základní fyzikální informace o jaderné energii, radioaktivitě a interakci ionizujícího záření s látkou. Štěpení atomových jader, okamžité a zpožděné neutrony, moderátory, kinetika štěpné reakce. Základní cíle a principy jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér jako součást koncepce ochrany do hloubky, a deterministický a pravděpodobnostní přístup k hodnocení jaderné bezpečnosti. Současný stav jaderné energetiky ve světě a základní typy energetických jaderných reaktorů, principy a konstrukce reaktorů používaných v ČR, další typy jaderných zařízení a jejich charakteristika z pohledu bezpečnosti. Aktivní a pasivní systémy pro zajištění bezpečnosti, systémy kontroly a řízení, havarijní systémy. Kultura bezpečnosti a lidský faktor, zpětná vazba z provozních událostí. Radiační ochrana, veličiny a jednotky, terminologie, biologické účinky ionizujícího záření, jaderný reaktor jako zdroj záření. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Radiační nehody a havárie.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Základní fyzikální informace o jaderné energii, radioaktivitě a interakci ionizujícího záření s látkou. Štěpení atomových jader, okamžité a zpožděné neutrony, moderátory, kinetika štěpné reakce. Základní cíle a principy jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Kontrola štěpné řetězové reakce, zajištění ochranných bariér jako součást koncepce ochrany do hloubky, a deterministický a pravděpodobnostní přístup k hodnocení jaderné bezpečnosti. Současný stav jaderné energetiky ve světě a základní typy energetických jaderných reaktorů, principy a konstrukce reaktorů používaných v ČR, další typy jaderných zařízení a jejich charakteristika z pohledu bezpečnosti. Aktivní a pasivní systémy pro zajištění bezpečnosti, systémy kontroly a řízení, havarijní systémy. Kultura bezpečnosti a lidský faktor, zpětná vazba z provozních událostí. Radiační ochrana, veličiny a jednotky, terminologie, biologické účinky ionizujícího záření, jaderný reaktor jako zdroj záření. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Radiační nehody a havárie.

Povinná literatura:

Heřmanský, B.: Jaderné reaktory, Praha, 1981 Jaroslav Kadrnožka: Energie a globální oteplování, VUTIUM 2006 Jiří Hála: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie (kap.7), Konvoj 1998 kol. autorů: Principy a praxe radiační ochrany (kap. 5), AZIN 2000

Doporučená literatura:

www.sujb.cz www.csvts.cz/cns www.iaea.org www.nea.fr

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce na zadané téma a její obhajoba.

E-learning

Další požadavky na studenta

Navrhnout a zpracovat projekt na téma krizového managementu při havárii jaderného zařízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Souhrn základních znalostí fyzikálních základů jaderné energie. Radioaktivita a interakce ionizujícího záření s látkou. Okamžité a zpožděné neutrony. Koncepce jaderné bezpečnosti. Principy a konstrukce reaktorů používaných v ČR. Radiační nehody a havárie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku