050-0905/02 – Bezpečnostní plánování (BPL)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michail ŠenovskýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka je zaměřena na rozšíření znalostí v oblasti nevojenského plánování k zajišťování bezpečnosti. Jsou prezentovány nové postupy v oblasti havarijního plánování, krizového plánování, civilního nouzového plánování, plánování obnovy, plánování pro zachování, kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V oblasti kritické infrastruktury je věnována pozornost pojetí kritický prvek, kritický proces a kritická funkce. Jedná se o studium zranitelnosti a odolnosti a adaptability systému, matice kritičnosti. Systémy pro podporu rozhodování o bezpečnosti kritické infrastruktury, plánování kontinuity pro kritickou infrastrukturu. Přiměřená pozornost je věnována plánování bezpečnosti v kontextu udržitelného územního rozvoje. Výuka je rozšířena i o propojení nevojenských a vojenských aktivit při plánování k zajištění bezpečnosti území na národní a nadnárodní úrovni (EU, NATO).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Bezpečnostní plánování je předmět, ve kterém se budou studenti zabývat zejména vzájemnými vazbami jednotlivých plánovacích procesů. Jedná se zejména o havarijní plánování, krizové plánování, civilní nouzové plánování, plánování obnovy, plánování prevence ztrát při obnově, plánování pro zachování kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Celá problematika je zaměřena především na organizace zapojené do celého procesu. Spolu s předmětem Ochrana obyvatelstva III., zaměřeným na území resp. územní správu a její úkoly, vytváří komplexní rámec problematice plánování bezpečnosti pro případ rozsáhlých mimořádných událostí.

Povinná literatura:

Šenovský, M.; a kol.: Bezpečnostní plánování. SPBI Ostrava 2006. ISBN:80-86634-52-4. Šenovský, M.; a kol.: Ochrana kritické infrastruktury. SPBI Ostrava 2007. ISBN:978-80-7385-025-8 Ted G. Lewis: Critical Infrastructure protection in homeland security. Naval Postgraduate School, Monterey, California, USA. ISBN: 978-0-471-78628-3. Guistin, J.F.: Disaster and Recover by Planning: aGuide for Facility Managers. The Fairmont Press. INC. ISBN: 0-88173-323-7. Lilburn 2002, 304 p.

Doporučená literatura:

Šenovský, M. a kol.: Integrální bezpečnost. SPBI Ostrava2009. ISBN:978-80-7385-076-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminárních prací na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Navrhnout a zpracovat projekt na téma bezpečnostního plánování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

o Blok 1: Terminologický základ plánování bezpečnosti z hlediska organizací o Plánování jako proces, o Typy plánů v oblasti bezpečnosti, o Základní legislativní podklady o Vztahy a vazby obranného, civilního nouzového a krizového plánování o Blok 2: Plánování bezpečnosti na úrovni ústředních správních orgánů o Účel a cíle o Právní základ o Zpracovatelé – dotčené subjekty o Vzájemné vazby o Úkoly Ministerstva vnitra ČR jako ústředního orgánu o Typy a náležitosti plánů o Blok 3: Plánování bezpečnosti z hlediska jaderného a chemického průmyslu o Účel a cíle o Právní základ o Zpracovatelé – dotčené subjekty o Typy a náležitosti plánů o Blok 4: Plánování bezpečnosti z hlediska subjektů kritické infrastruktury o Účel a cíle o Právní základ o Zpracovatelé – dotčené subjekty o Typy a náležitosti plánů o Plány kontinuity o Plány obnovy o Blok 4: Plánování bezpečnosti z hlediska subjektů hospodářské mobilizace o Účel a cíle o Právní základ o Zpracovatelé – dotčené subjekty o Typy a náležitosti plánů o Plány kontinuity o Plány obnovy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku