050-0908/01 – Ochrana obyvatelstva DSP-ukončeno (OOb DSP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům detailní znalostí o opatřeních připravovaných a realizovaných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí. Provést analýzu historie systému ochrany obyvatelstva v České republice, ale i ve světě a tím přispět k pochopení současného stavu, základních dokumentů, na základě kterých, je celá oblast řešena a výhledu do budoucna.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Historie CO v ČR, místo a úloha ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) v současném bezpečnostním prostředí. Ochrana obyvatelstva v zemích EU a NATO, Civilní nouzové plánování. Právní úprava ochrany obyvatelstva, mezinárodní humanitární právo. Soubor činností a postupů k minimalizaci negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Mechanismus varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva v havarijních a krizových plánech.

Povinná literatura:

ŘEHÁK, David, MARTÍNEK, Bohumír, RŮŽIČKOVÁ, Petra. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 131 s. ISBN 978-80-7385-169-9. KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml., FOLWARCZNY, L. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: SPBI, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. ŘEHÁK, David, FOLWARCZNY, Libor. Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0. ŘEHÁK, David, PUPÍKOVÁ, Jana. Ukrytí obyvatelstva v České republice. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 79 s. ISBN 978-80-7385-152-1. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2013, 68 s.

Doporučená literatura:

Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru není prováděná kontrola znalostí studentů formou testů

E-learning

není k dispozici

Další požadavky na studenta

nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současné bezpečnostní hrozby 2. Historie civilní ochrany, terminologický rámec 3. Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly 4. Právní úprava, Koncepce ochrany obyvatelstva v ČR 5. Varování a vyrozumění 6. Evakuace obyvatelstva 7. Nouzové přežití obyvatelstva 8. Organizování a poskytování úkrytů 9. Individuální ochrana obyvatelstva 10. Zjišťování nebezpečných oblastí a dekontaminace 11. Realizace opatření ochrany obyvatelstva 12. Požadavky ochrany obyvatelstva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku