050-0909/01 – Přírodní katastrofy a jejich řešení (PK)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí odborných předmětů zaměřených na rozšíření technických vědomostí a organizačních dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí přírodních krizových situací a se způsoby předcházení těchto krizových situací. Seznamuje studenty s kompetencemi záchranných složek a státní a veřejné správy při prevenci i řešení krizových situací přírodního charakteru.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Historie přírodních katastrof, případové studie. Zemětřesení, sesuvy, soliflukce. Extrémní meteorologické jevy, povodně a záplavy (včetně mimořádných). Zimní klimatické podmínky - ledové povodně, sněžení, laviny, námrazy, ledovka. Lesní a přírodní požáry. Klimatické změny a krize jimi vyvolané. Vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení přírodních krizí. Logistika záchranných operací a obnovení funkcí zasaženého území.

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M.: Riešenie prídných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644

Doporučená literatura:

MACURA V. et al. 2002. Úprava tokov, Bratislava: Slovenská technická univerzita, upravené 3. vyd., 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1. Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnocení a managemente povodňových rizik. KŇAZOVICKÝ, L. 1967. Lavíny. Bratislava: SAV, 1967. MILAN, L. 2006. Lavíny v horstvách Slovenska. Bratislava: VEDA, 2006. ŠENOVSKÝ. M. – ADAMEC. V.: Právní rámec krizového managementu - management záchranných prací. SPBI Ostrava, 2. vydání, 2007, s. 97, ISBN80-86634-67-1, ŠOCH. M. – NOVÁK. M: Záchrana zvířat II - Zásady manipulace se zvířaty. SPBI Ostrava, 2008, ISBN 80-86634-32-9, Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p.,ISBN/ISSN: 9211010640

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku