050-0921/03 – Bezpečnostní plánování (BPL)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti zpracovávání a obsahů plánu v oblasti zvládání havárií a krizových situací. Absolvent bude schopen definovat, logicky zdůvodnit a v případě potřeby navrhnout obsahy a logickou strukturu plánů z předmětné oblasti. Navíc bude schopen propojit národní úroveň s úrovní mezinárodní (EU, NATO).

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Výuka je zaměřena na rozšíření znalostí v oblasti nevojenského plánování k zajišťování bezpečnosti. Jsou prezentovány nové postupy v oblasti havarijního plánování, krizového plánování, civilního nouzového plánování, plánování obnovy, plánování pro zachování, kontinuity činností a plánování v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V oblasti kritické infrastruktury je věnována pozornost pojetí kritický prvek, kritický proces a kritická funkce. Jedná se o studium zranitelnosti a odolnosti a adaptability systému, matice kritičnosti. Systémy pro podporu rozhodování o bezpečnosti kritické infrastruktury, plánování kontinuity pro kritickou infrastrukturu. Přiměřená pozornost je věnována plánování bezpečnosti v kontextu udržitelného územního rozvoje. Výuka je rozšířena i o propojení nevojenských a vojenských aktivit při plánování k zajištění bezpečnosti území na národní a nadnárodní úrovni (EU, NATO).

Povinná literatura:

Ted G. Lewis: Critical Infrastructure protection in homeland security. Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2014. USA. ISBN: 978-1118817636. Šenovský, M.; a kol.: Bezpečnostní plánování. SPBI Ostrava 2006. ISBN:80-86634-52-4. Šenovský, M.; a kol.: Ochrana kritické infrastruktury. SPBI Ostrava 2007. ISBN:978-80-7385-025-8

Doporučená literatura:

Šenovský, M. a kol.: Integrální bezpečnost. SPBI Ostrava2009. ISBN:978-80-7385-076-0 Lopez, Javier, at all: Critical Infrastructure Protection. Springer; 2012 edition (March 27, 2012). 357 pages. ISBN: 978-3642289194 David A. McEntire: Disaster Response and Recovery. Wiley; 2 edition (December 15, 2014). 560 pages. ISBN: 978-1118673027

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka je zaměřena na následující bloky: Plánování jako proces, typy plánů v oblasti bezpečnosti; Kategorizace bezpečnostních plánů směrem k prevenci, připravenosti, reakci a obnově; Klasifikace plánů podle typu (objektové, místní, regionální, národní, nadnárodní); Plány v oblasti podnikání a stavebních procesů - plány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Plány v oblasti technické a informační bezpečnosti; Plánování obnovy; Specifika plánování v zónách havarijního plánování (Seveso, jaderné elektrárny, povodně); Subjekty kritické infrastruktury - specifika pro plánování - typové plány; Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury; Traumaplány a pandemické plány; Bezpečnostní plány pro veřejnou správu - potřeby a východiska bezpečnostního plánování, spojení mezi organizacemi a veřejnou správou; Mezinárodní aspekty bezpečnostního plánování (OSN, NATO, EU); Bezpečnostní plány na úrovni České republiky - chráněné zájmy a vztah k plánování, strategické dokumenty jako základ pro stanovení cílů plánování; Obranné plánování; Územní plánování bezpečnosti - havarijní plány a plány konkrétních činností, krizové plány, vybrané typy plánů a jejich podrobný obsah; Ekonomické aspekty bezpečnostního plánování na území.vojenských a vojenských aktivit při plánování k zajištění bezpečnosti území na národní a nadnárodní úrovni (EU, NATO).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.