050-0922/01 – Bezpečnost území a její management (BUaM)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se bezpečnosti v území v souvislostech s jeho udržitelným rozvojem. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany chráněných zájmů v území, tj. osob, infrastruktury a prostředí. Obsahově je daná problematika zaměřena následovně: 1) Společnost a území, které využívá; 2) Územní bezpečnostní systém; 3) Chráněné zájmy společnosti v území; 4) Dopady mimořádných událostí velkého rozsahu na území; 5) Odezva na mimořádné události; 6) Obnova území; 7) Strategické řízení pro plánování a udržitelný rozvoj území; 8) Systémy pro podporu; 9) Vývojové trendy v řešení bezpečnosti v území.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se bezpečnosti v území v souvislostech s jeho udržitelným rozvojem. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany chráněných zájmů v území, tj. osob, infrastruktury a prostředí. Obsahově je daná problematika zaměřena následovně: 1) Společnost a území, které využívá; 2) Územní bezpečnostní systém; 3) Chráněné zájmy společnosti v území; 4) Dopady mimořádných událostí velkého rozsahu na území; 5) Odezva na mimořádné události; 6) Obnova území; 7) Strategické řízení pro plánování a udržitelný rozvoj území; 8) Systémy pro podporu; 9) Vývojové trendy v řešení bezpečnosti v území.

Povinná literatura:

- BAHAR GENI at all. Integrated Safety Management Process. Washington, D. C. 2003. 156 pages, - Catastrophic Disaster Response Staff Officer's Handbook, Handbook 06-08, May 2006 - PROCHÁZKOVÁ, Dana. Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0, PA ČR, Praha 2007, 203p. - ADAMEC, V. a kol. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. Certifikovaná metodika MV_GŘ HZS ČR, 2015. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2015, 34 stran - KROČOVÁ, Šárka. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. SPBI, Ostrava. 2013. 133 str., ISBN 978-80-7385-128-6

Doporučená literatura:

- Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2014-2017, Document AC/98-D(2014)0002 - ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M., ŠENOVSKÝ, P. Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, 139 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-025-8 - KROČOVÁ, Šárka. Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. Ostrava:2014, 1228 stran, ISBN: 978-80-7385-153-8 - PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému. SPBI, Ostrava 2007, 139p. ISBN 978-80-86634-97-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

U doktorského předmětu nelze specifikovat další požadavky. Jde o specifikaci disertační práce studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se bezpečnosti v území v souvislostech s jeho udržitelným rozvojem. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany chráněných zájmů v území, tj. osob, infrastruktury a prostředí. Obsahově je daná problematika zaměřena následovně: 1) Společnost a území, které využívá; 2) Územní bezpečnostní systém; 3) Chráněné zájmy společnosti v území; 4) Dopady mimořádných událostí velkého rozsahu na území; 5) Odezva na mimořádné události; 6) Obnova území; 7) Strategické řízení pro plánování a udržitelný rozvoj území; 8) Systémy pro podporu; 9) Vývojové trendy v řešení bezpečnosti v území.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní