050-0925/04 – Ochrana obyvatelstva (DSP) (OOb DSP)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REH0032 prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Historie civilní ochrany v České republice, místo a úloha ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) v současném bezpečnostním prostředí. Ochrana obyvatelstva v zemích EU a NATO, Civilní nouzové plánování. Právní úprava ochrany obyvatelstva, mezinárodní humanitární právo. Soubor činností a postupů k minimalizaci negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Mechanismus varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva v havarijních a krizových plánech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje komplexní znalosti o ochraně obyvatelstva v kontextu resilience kritické infrastruktury na mezinárodní úrovni. Pozornost je věnována zejména poruchám v systému kritické infrastruktury a jejich přímým, kaskádním a synergickým dopadům na obyvatelstvo. Ochrana obyvatelstva v důsledku narušení či selhání kritické infrastruktury je řešena v kontextu systému snižování rizika katastrof na regionální úrovni.

Povinná literatura:

ŘEHÁK, D., MARTÍNEK, B., LEGIERSKÁ, P. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 233 s. ISBN 978-80-7385-220-7. ŘEHÁK, D., HROMADA, M., ŠENOVSKÝ, P. Resilience kritické infrastruktury: Teorie, principy, metody. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019. 107 s. ISBN 978-80-7385-224-5. UNITED NATIONS. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015. 35 p.

Doporučená literatura:

HORLICK-JONES, T., AMENDOLA, A., CASALE, R. Natural Risk and Civil Protection. 1st edit. Boca Raton: CRC Press, 1995. 554 p. ISBN 978-0419199700. EUROPEAN UNION. Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European Critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection. VIDRIKOVÁ, D., BOC, K., DVOŘÁK, Z., ŘEHÁK, D. Critical Infrastructure and Integrated Protection. 1st edit. Ostrava: Association of Fire & Safety Engineering, 2017. 174 p. ISBN 978-80-7385-190-3. BIRINGER, B., VUGRIN, E., WARREN, D. Critical Infrastructure System Security and Resiliency. 1st edit. Boca Raton: CRC Press, 2013. 229 p. ISBN 978-1-4665-5750-5. DOI: 10.1201/b14566

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Terminologie Historie civilní ochrany Ženevské konvence Civilní ochrana v Evropě Ochrana obyvatelstva a krizový management Systém snižování rizika katastrof na regionální úrovni Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu Resilience kritické infrastruktury Kritická infrastruktura a její integrovaná ochrana Kaskádní a synergické efekty v systému kritické infrastruktury

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.