050-0926/01 – Crisis management (KŘ)

Gurantor departmentDepartment of Civil ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPASubject version guarantordoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Krizové řízení je forma řízení při řešení mimořádných událostí, kdy se uplatňují nestandardní metody a při vyhlášení krizových stavů i krizová legislativa. Je zaměřené na člověka, životní a lidmi vytvořené prostředí a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti včetně základních funkcí státu a veřejné správy v krizových situacích. Je záležitostí státní správy a samosprávy na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních i humanitárních organizací i všech občanů. Jedná se o proces, jehož cílem je udržet chování systému v přijatelných mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy. Studium krizového řízení se skládá z diagnostikování možných nouzových situací, plánování preventivních opatření a opatření na zmírnění mimořádných událostí, zajištění připravenosti na zvládnutí uvedených událostí, zajištění odezvy na ně, výchozí stav pro obnovu postižených oblastí a nastartování jejich dalšího rozvoje. Používá následující nástroje: analýza a řízení rizika, managament, havarijní, krizové a civilní nouzové plánování. Zásadní je i oblast krizové ekonomiky a logistiky.

Teaching methods

Other activities

Summary

Krizové řízení je forma řízení při řešení mimořádných událostí, kdy se uplatňují nestandardní metody a při vyhlášení krizových stavů i krizová legislativa. Je zaměřené na člověka, životní a lidmi vytvořené prostředí a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti včetně základních funkcí státu a veřejné správy v krizových situacích. Je záležitostí státní správy a samosprávy na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních i humanitárních organizací i všech občanů. Jedná se o proces, jehož cílem je udržet chování systému v přijatelných mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy. Studium krizového řízení se skládá z diagnostikování možných nouzových situací, plánování preventivních opatření a opatření na zmírnění mimořádných událostí, zajištění připravenosti na zvládnutí uvedených událostí, zajištění odezvy na ně, výchozí stav pro obnovu postižených oblastí a nastartování jejich dalšího rozvoje. Používá následující nástroje: analýza a řízení rizika, managament, havarijní, krizové a civilní nouzové plánování. Zásadní je i oblast krizové ekonomiky a logistiky.

Compulsory literature:

Damon P. Coppola; George D. Haddow: Emergency Management. Butterworth-Heinemann; 5 edition (October 24, 2013). 440 pages. ISBN: 978-0124077843 Dr Lynn T. Drennan: Risk and Crisis Management in the Public Sector. Routledge; 2 edition (December 19, 2014). 286 pages. ISBN-13: 978-0415739696 Šenovský, M. a kol: Teorie krizového managementu. SPBI Ostrava 2012. ISBN:978-80-7385-108-8 Procházková, Dana: Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj. Univerzita J.A. Komenského, 2010. 248 stran. ISBN: 978-80-86723-97-6 Procházková Dana: Metody rizikového inženýrství. SPBI Ostrava 2012. 147 stran. ISBN: 9788073851118

Recommended literature:

ALI FARAZMAND: Crisis and Emergency Management: Theory and Practice. CRC Press; 2 edition (March 25, 2014). 849 pages. ISBN-13: 978-0849385131 Šenovský Pavel a kol.: Bezpečnost občanů a rizika v území. SPBI Ostrava 2015. 146 stran. ISBN:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

U doktorského předmětu nelze specifikovat další požadavky. Jde o konkrétní téma disertační práce studenta.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Krizové řízení je forma řízení při řešení mimořádných událostí, kdy se uplatňují nestandardní metody a při vyhlášení krizových stavů i krizová legislativa. Je zaměřené na člověka, životní a lidmi vytvořené prostředí a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti včetně základních funkcí státu a veřejné správy v krizových situacích. Je záležitostí státní správy a samosprávy na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních i humanitárních organizací i všech občanů. Jedná se o proces, jehož cílem je udržet chování systému v přijatelných mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy. Studium krizového řízení se skládá z diagnostikování možných nouzových situací, plánování preventivních opatření a opatření na zmírnění mimořádných událostí, zajištění připravenosti na zvládnutí uvedených událostí, zajištění odezvy na ně, výchozí stav pro obnovu postižených oblastí a nastartování jejich dalšího rozvoje. Používá následující nástroje: analýza a řízení rizika, managament, havarijní, krizové a civilní nouzové plánování. Zásadní je i oblast krizové ekonomiky a logistiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner