050-0926/04 – Krizové řízení (KŘ)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium krizového řízení sestává z diagnostikování možných krizových situací, plánování preventivních opatření a opatření ke zmírnění jejich dopadu a zajištění připravenosti na jejich zvládání. Nezbytnou součástí je vytváření podmínek pro obnovu postižených území a jejich udržitelný rozvoj. Krizové řízení využívá nástroje pro posuzování rizik, management rizik a management krizí.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Krizové řízení je forma řízení při řešení mimořádných událostí, kdy se uplatňují nestandardní metody a při vyhlášení krizových stavů i krizové předpisy. Je zaměřené na člověka a životní prostředí, a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, včetně základních funkcí státu a veřejné správy v krizových situacích. Je záležitostí státní správy a samosprávy na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních i humanitárních organizací i všech občanů. Jedná se o proces, jehož cílem je udržet chování systému v přijatelných mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy.

Povinná literatura:

GROSSI, Patricia, KUNREUTHER, Howard, PATEL, Chandu C. Catastrophe modeling: a new approach to managing risk. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2005. 245 s. Huebner international series on risk, insurance, and economic security 25. ISBN 978-0-387-23082-5. PEDE, Elena. Planning for resilience: new paths for managing uncertainty. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2020. ISBN 978-3-030-17261-9. ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém. Právní rámec krizového managementu: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-86634-67-8. ŠENOVSKÝ, Michail, ORAVEC, Milan, ŠENOVSKÝ, Pavel. Teorie krizového managementu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-108-8. ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-139-2.

Doporučená literatura:

VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-726-1274-1. GILPIN, Dawn R., MURPHY, Priscilla J. Crisis management in a complex world. New York: Oxford University Press, 2008. 210 s. ISBN 978-0-19-532872-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět rozšiřuje vědomosti v oblasti zdolávání následků mimořádných událostí a krizových situací. Propojuje technické a právní souvislosti využitelné pro posuzování rizik, management rizik a management krizí. S odkazem na využití orgánů krizového řízení, bezpečnostních rad a krizových štábů, podporuje znalosti pro řešení mimořádných a krizových situací. Vymezuje rozsah podpor pro řešení mimořádných událostí a možnosti jejich využití. Rozvíjí možnosti pro využití nástrojů pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. V kontextu managementu krizí, klade důraz na využití managementu rizik.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.