050-0927/01 – Bezpečnost území a její management (BUaM)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstvaKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL282 doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti identifikace a hodnocení rizik z pohledu bezpečného území a udržitelného rozvoje území, komplexní problematika společensko-ekonomické přijatelnosti rizik včetně principů udržitelného rozvoje, analytické metody pro stanovení zranitelnosti území a jejich obyvatel, pochopení problematiky integrálního a integrovaného rizika, nástroje pro modelování rizika v území. Dále se bude jednat o systémy projektového a procesního řízení, komunikace rizik ve prospěch bezpečné společnosti, bezpečného regionu a státu.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se bezpečnosti v území v souvislostech s jeho udržitelným rozvojem. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany chráněných zájmů v území, tj. osob, infrastruktury a prostředí.

Povinná literatura:

BAHAR G. at all. Integrated Safety Management Process. Washington, D. C. 2003. 156 pages, Catastrophic Disaster Response Staff Officer's Handbook, Handbook 06-08, May 2006 PROCHÁZKOVÁ, D. Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0, PA ČR, Praha 2007, 203p. ADAMEC, V. a kol. Metodika pro hodnocení rizika územních celků. Certifikovaná metodika MV_GŘ HZS ČR, 2015. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2015, 34 stran KROČOVÁ, Š., Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. SPBI, Ostrava. 2013. 133 str., ISBN 978-80-7385-128-6

Doporučená literatura:

VANVACTOR, D.,J., Crisis Management A Leadership Perspektive. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016. s. 127-139. ISBN 978-1-63483-395-0. RAUSAND, M. Risk assessment: theory, methods, and applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-63764-7. ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, M., ŠENOVSKÝ, P. Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, 139 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-025-8 KROČOVÁ, Š., MIKLÓS, D: Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích, SPBI Spektrum, Ostrava 2019, ISBN: 978-80-7385-228-3 PROCHÁZKOVÁ, D., Bezpečnost lidského systému. SPBI, Ostrava 2007, 139p. ISBN 978-80-86634-97-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Společnost a území, které využívá; Územní bezpečnostní systém; Chráněné zájmy společnosti v území; Dopady mimořádných událostí velkého rozsahu na území; Odezva na mimořádné události; Obnova území; Strategické řízení pro plánování a udržitelný rozvoj území; Systémy pro podporu; Vývojové trendy v řešení bezpečnosti v území.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.