060-0001/01 – Technické a právní předpisy BOM (TaPP-BOM)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
OSA009 Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači by měli v rámci tohoto předmětu získat přehled o právní úpravě týkající se bezpečnosti osob a majetku a to v návaznosti na příslušné základní obory vyučované na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vzhledem k tomu, že se těchto otázek týká úprava řady právních odvětví, půjde o předmět multidisciplinární.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V tomto předmětu jsou probírány jednotlívé právní a technické předpisy související s fyzickou ochranou osob a majetku.

Povinná literatura:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění. ČSN EN 14383. Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov.

Doporučená literatura:

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: VeRBum, 2011.316 s. ISBN 978 80 87500 05-7. SVATOŠ, Roman. Prevence kriminality. 2 akt. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-009-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na 80% přednášky, test

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Teoretická východiska v oblasti bezpečnosti osob a majetku 2) Bezpečnostní systém státu, Bezpečnostní strategie České republiky 3) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR a Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění 4) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, 5) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění 6) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění 7) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších změn a doplnění 8) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 9) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění 10) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších změn a doplnění 11) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a doplnění. 12) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších změn a doplnění 13) ČSN EN 14383. Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov 14) Normy v oblasti fyzické bezpečnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2011/2012 zimní