060-0001/01 – Technical and legal regulations (TaPP-BOM)

Gurantor departmentDepartment of Security ServicesCredits3
Subject guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
OSA009 Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students should be in this course gain an overview of legislation regarding the safety of persons and property in relation to the basic disciplines taught at the Faculty of Safety Engineering. Given that these issues concerns the adjustment of the range of sectors will be a multidisciplinary subject.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

In this course are taught the various legal and technical regulations related to the physical safety of persons and property.

Compulsory literature:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění. ČSN EN 14383. Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov.

Recommended literature:

LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: VeRBum, 2011.316 s. ISBN 978 80 87500 05-7. SVATOŠ, Roman. Prevence kriminality. 2 akt. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISBN 978-80-7556-009-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Povinná účast na 80% přednášky, test

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2022/2023 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2011/2012 Winter