060-0002/01 – Projektování bezpečnostních systémů (PBSYS)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REI02 prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami projektování, metodikou a obsahem bezpečnostních projektů, se způsoby jejich zpracování a s předpisy souvisejícími s bezpečnostním projektováním a analýzou bezpečnostního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s metodikou, obsahem a zpracováním bezpečnostních projektů s využitím prostředků technické ochrany osob a majetku, předpisy souvisejícími s bezpečnostním projektováním a analýzou bezpečnostního prostředí. Naučí se vytvářet ideový návrh a varianty možných řešení, včetně jejich optimalizace a rozpracování do prováděcího bezpečnostního projektu a projektové dokumentace.

Povinná literatura:

Reitšpís, J. a kol.: Manažérstvo bezpečnostných rizík, EDIS, Žilina, 2004 Hofreiter, L.: Bezpečnostný manažment, EDIS, Žilina, 2002

Doporučená literatura:

- Směrnice Rady 2008/114/ES, ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu - Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, MV- 76085-1/PO-OKR-2011, Praha, 2011, 16 stran, - Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, MV-140690-1/PO-PKR-2011, Praha 2011, 8 stran - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování dílčích fragmentů analýzy rizik. Hodnocení bezpečnosti kritické infrastruktury Návrh bezpečnostních opatření pro ochranu prvků kritické infrastruktury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Definice projektu, charakteristické znaky a kategorie projektu 2)Management, manažerství, implementace do projektování 3)Zásady projektování, postup projektování 4)Organizační struktury projektového managementu, principy personálního zajištění projektových prací 5)Obsah plánovacího procesu pro realizaci projektu se zaměřením na organizaci a časové plánování 6)Taktika při návrhu bezpečnostních kamerových systémů v rámci komplexního bezpečnostního systému 7)Taktika při návrhu elektrických zabezpečovacích systémů v rámci komplexního bezpečnostního systému 8)Taktika při návrhu mechanických zábranných prostředků v rámci komplexního bezpečnostního systému 9)Analýza rizik při projektování bezpečnostních systémů 10)Stupně zabezpečení a klasifikace prostředí, jejich význam v procesu projektování bezpečnostních systémů 11)Metodika tvorby bezpečnostních projektů pro ochranu utajovaných skutečností

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní