060-0004/01 – Teorie bezpečnostní techniky (TBT)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
SYR022 Ing. Martina Syručková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních fyzikálních veličin a principů v bezpečnostní praxi. Pochopení jejich použití při řešení praktických problémů. Aplikace a využití technických měření a technických experimentů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V úvodní částí jsou probírány fyzikální veličiny a fyzikální principy a jejich využití při řešení konkrétních problémů bezpečnostní praxe. Jsou diskutovány vlastnosti látek, hlavně jejich ovlivnění vnějšími podmínkami. Na tuto část pak navazuje kapitola týkající se technických měření a technických experimentů. Závěr je věnován mechanickému a elektromagnetickému vlnění a ionizujícímu a neionizujícímu záření.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000, ISBN 80- 238-3703-6 Pekárek, L. a kol.: Neionizující záření, SZÚ, Praha 2006, ISBN 80-7071-276-7 Fukátko, T.: Detekce a měření různých druhů záření, Nakladatelství BEN, Praha 2007, ISBN 978-80-7300-193-3 Brázda, A., Jenčík, J.: Technická měření, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-01495-9 Bernard. J.: Technický experiment, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999, ISBN 80-01- 01901-2 Halliday, D. a kol.: Fyzika, vysokoškolská učebnice obecné fyziky, Brno: Vutium, 2000, ISBN 80-214-1868-0

Doporučená literatura:

Štrunc, M.: Obecné vlastnosti klasických fyzikálních polí, Nakladatelství VUT v Brně, Brno 1991, ISBN 80-214-0313-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, programy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vytvoření prezentace na předem zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální veličiny a jednotky v bezpečnostní praxi. 2. Řešení praktických problémů v bezpečnostní praxi. 3. Vlastnosti látek. 4. Technická měření. 5. Technický experiment. 6. Mechanické kmity. 7. Rezonance. 8. Mechanické vlnění. 9. Ultrazvuk. 10. Elektromagnetické záření. 11. Ionizující záření. 12. Neionizující záření. 13. Fyzikální pole.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  30
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní