060-0005/01 – Systémy bezpečnosti státu (SBST)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá orientaci v problematice bezpečnostních systému státu včetně jeho jednotlivých subjetků spolu se základní orientací právních ustanovení upravujících problematiku vzniku a činnosti jednotlivých subjektů systémů bezpečnosti státu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje studenty s vývojem systémů bezpečnosti státu, zabývá se jejich systematizací a charakteristikou jednotlivých jeho subjektů. Podává výklad základních právních ustanovení vztahujících se k jeho jednotlivým subjektům. Detailně jsou rozebírány jeho jednotlivé subjekty z pohledu jejich společensko-historického vývoje, z pohledu jejich současného postavení, významu a úkolů, které plní v České republice.

Povinná literatura:

HOLUBOVÁ, V.: Vnitřní bezpečnost státu, Bezpečnostní služby, Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších změn a doplnění,

Doporučená literatura:

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na 80% přednášky, test, seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Mezinárodní dimenze bezpečnosti, zapojení ČR do bezpečnostních struktur NATO a EU s odkazem na právní úpravu danou Zákonem č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a Zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon. - Základní rozdělení systémů bezpečnosti státu. - Právní aspekty upravující existenci a fungování bezpečnostních systémů státu. - Veřejný ochránce práv v České republice, jeho postavení ve společnosti, práva a oprávnění. - Ochranná výchova a výchovné ústavy pro mládež. - Probační a mediační služba v České republice. - Bezpečnostní sbory. - Zpravodajské služby. - Ozbrojené síly. - Ostatní bezpečnostní složky. - Bezpečnostní systémy, jejich charakteristika a postavení v zahraničí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20 1
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní