060-0006/02 – Aktuální bezpečnostní hrozby (Abh)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL16 Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá v průběhu studia teoretické znalosti umožňující mu analýzu a syntézu současných bezpečnostních hrozeb v České republice a jejich hodnocení aplikovaných na konkrétní subjekty v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základní problematikou a vývojovými trendy terorismu a protiterorismu. Vytvoření teoretických a praktických předpokladů pro jejich orientaci v uvedené oblasti. Definice, historie, vývoj a typologie terorismu, jeho strategie a taktiky, prostředky a metody terorismu, jeho financování, kriminální terorismus, islámský terorismus. Struktura a činnost vybraných teroristických organizací, analýza rizika teroristických hrozeb, krizová komunikace a její využití při řešení teroristických hrozeb. V další části předmětu budou studenti seznámeni s extremistickou scénou počínaje hnutím skinheads a dalšími nacionalistickými skupinami, jejich symbolikou, dále s anarchisty, náboženským extremismem, enviromentálním extremismem, jejich cíli i metodami a podobně. Předmět seznamuje studenty také se současnými typy závislostí. Probrány budou alkoholové i nealkoholové závislosti, gamblerství a další negativní aspekty návyků, příznaky, důsledky a způsoby léčby.

Povinná literatura:

Mareš, M.,: Terorismus v ČR /. - 1. vyd.. - Brno: Centrum strategických studií, 2005 - 476 s. ISBN 80-903333-8-9 Kolektiv autorů :Terorismus a my : základy sebeobrany , Vyd. 1.. - Praha : Computer Press, 2001, 216 s. : ISBN 80-7226-584-9 Chmelík, J.,: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Praha : Linde, 2001 - 172 s. ISBN 80-7201-265-7 Kropáček, L.: Islám a Západ : historická paměť a současná krize, Vyd. 1.. - Praha : Vyšehrad, 2002 - 197 s. ISBN 80-7021-540-2, Zákon č.167/1998Sb. O návykových látkách ve znění změn a doplnění Müller, Z.: Islám : historie a současnost, Vyd. 1.. - Praha : Svoboda , 1997 - 187 s. ISBN 80-205-0534-2, Meltzer, A.: Anarchismus : argumenty pro a proti, Praha : Anarchistický nakladatelský kolektiv, 2002. - 39 s

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů :Terorismus a my : základy sebeobrany , Vyd. 1.. - Praha : Computer Press, 2001, 216 s. : ISBN 80-7226-584-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí v průběhu cvičení, prezentace studentů k jednotlivým bezpečnostním hrozbám.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na seminářích minimálně 80%. Průběžné testy a zapojení do diskuse.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Rozdělení bezpečnostních hrozeb, 2) Globální hrozby a regionální bezpečnostní hrozby, 3) Definice, historie, vývoj a typologie terorismu, jeho strategie, 4) Metody terorismu, kriminální a fundamentalistický terorismus, 5) Struktura a činnost vybraných teroristických organizací, 6) Analýza rizika teroristických hrozeb, 7) Extremistická scéna v ČR a její symbolika, 8) Pravicoví radikálové, skupiny u nás a ve světě, 9) Levicoví radikálové, skupiny u nás a ve světě, 10) Ostatní radikální skupiny, divácké násilí, 11) Náboženský a environmentální extremismus, cíle a metody, 12) Typologie návykových látek a současné typy závislostí, 13) Negativní společenské jevy, šikana, vandalismus 14) Korupce a organizovaná kriminalita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok