060-0007/02 – Ochrana před zářením II. (OZ2)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL301 Ing. Dalibor Balner, Ph.D.
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza a syntéza poznatků z fyziky ionizujícího a neionizujícího záření. Hodnocení možností uplatnění radionulkidů v technické praxi a v oblasti vědy a výzkumu. Řešení praktických problémů s oblasti ochrany před ionizujícím zářením.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V úvodní části předmětu jsou probírány základy fyziky ionizujícího a neionizujícího záření, interakce záření s hmotným prostředím, klasifikace zdrojů a pracovišť a nakládání se zdroji ionizujícího záření. Hlavní část přednáškového kurzu se zabývá výpočtem radiační zátěže od různých druhů záření, způsoby ochrany před zevním zářením a vnitřní kontaminací, radiačními nehodami a haváriemi. Závěr je pak věnován druhům, zdrojům a vlastnostem neionizujícího záření.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000 Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Sborník učebních textů. DT Ostrava spol. s r. o., 2003 Hála, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj, Brno 1998 Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření, ČVUT, Praha 1996 Śeda, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha 1991 Musílek, L.:Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Skripta ČVUT, Praha 1992 Švec, J.: Radioekologie, skripta OU, Ostrava 2005

Doporučená literatura:

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí testem na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury, seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy fyziky ionizujícího a neionizujíécího záření 2) Interakce záření s hmotným prostředím 3) Základní pojmy s atomového zákona a prováděcích vyhlášek 4) Klasifikace zdrojů záření a pracovišť, nakládání se zdroji ionizujícího záření 5) Cíle a principy radiační ochrany 6) Výpočet radiační zátěže 7) Způsoby ochrany před ionizujícím zářením 8) Otevřené zářiče vnitřní kontaminace 9) Radioaktivní odpady, uvolňování radionuklidů do ŽP 10)Druhy neionizujícího záření 11)Zdroje a vlastnosti neionizujícího záření 12)Účinky neionizujícího záření 13)Ochrana před neionizujícím zářením 14)Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  20 3
Rozsah povinné účasti: řešení zadaných úkolů, zpracování prezentace na téma z aplikace ionizujícího záření, přednesení v rámci výuky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.