060-0009/02 – Bezpečnostní pyrotechnika (BPYR)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuIng. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC07 Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvýšit u studentů již získané znalosti v předmětu „Výbušniny a účinky výbuchů“ o další problematiku, týkající se oblastí uplatnění výbušnin v průmyslu a vojenství. Zdůraznit možnosti jejich zákeřného použití v nástražných výbušných systémech. Aplikovat prvky zajištění bezpečnosti při práci s výbušninami z praktické činnosti osob, kteří s nimi pracují. Podstatně rozšířit obzor studentům při orientaci v této problematice bezpečnostní pyrotechniky, zdůraznit možnosti zneužití a nelegální výroby výbušnin a kategorizovat bezpečnostní prvky při ochraně osob a majetku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tématika navazuje na již získané znalosti v předmětu „Výbušniny a účinky výbuchů“. Studenty ve výuce seznámit se škálou vybraných pojmů, používaných v této oblasti, pro jejich orientaci. Vysvětlit pojmy jako jsou – podezřelý předmět a nástražný výbušný systém, objasnit jejich účel, zákeřnost, účinky a jejich konstrukci. Rozebrat iniciační systémy a reprezentanty výbušných látek, používaných při konstrukci nástražných výbušných systémů. Ukázkově probrat ochranné prostředky osob, zejména těžký pyrotechnický oblek, používaný zejména pro práci s nástražnými výbušnými systémy. Prostředky pro identifikaci, manipulaci, prověřování a eliminaci nástražných výbušných systémů. Rušiče dálkového roznětu a destrukční zařízení. Probrat princip rentgenové záření, jako základní způsob prověrek podezřelých předmětů. Objasnit detekci a vyhledávání výbušnin, druhy pyrotechnických prací a likvidace nalezené munice. Zdůraznit preventivní a bezpečnostní pyrotechnické prohlídky prostorů, objektů a osob, ochranu osob a důležitých objektů, typové činnosti složek IZS při nálezu výbušniny, nebo výbušného systému, při použití radiologické zbraně a uložení výbušniny v letadle.

Povinná literatura:

M. Janíček, P. Drahovzal, Pyrotechnik v boji proti terorismu, Praha 2001, M. Janíček, Pyrotechnická ochrana před terorismem, Vyškov 2002, I. Hrazdíra, M. Kollár, Policejní pyrotechnika, Plzeň 2006, Speciální technika, I. A II. Díl, Praha 1976, J. Henrych, Dynamika výbuch a její užití, Praha 1993.

Doporučená literatura:

M. Janíček, P. Drahovzal, Pyrotechnik v boji proti terorismu, Praha 2001, M. Janíček, Pyrotechnická ochrana před terorismem, Vyškov 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zadaných programů na vybraná témata předmětu. Kontrola průběžně v kontaktních hodinách, emailem a při udílení zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná prezentace na téma – Možnosti ochrany jednotlivce, obyvatelstva a objektů proti zákeřnému uložení nástražného výbušného systému a jeho výbušným účinkům, použití výbušnin v průmyslu a ve vojenské oblasti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení výbušnin, jejich charakteristiky a možnosti použití těchto látek při konstrukci nástražných výbušných systémů. 2. Dostupnost a improvizovaná výroba výbušnin pro jejich možné zákeřné použití. 3. Účinky výbuchu na okolní prostředí, pracovní schopnost, brizance výbušnin a jejich praktické stanovení. 4. Usměrněný a kumulativní účinek trhavinových náloží, mechanismus kumulace a složení kumulativního proudu. 5. Iniciační systémy používané při konstrukci nástražných výbušných systémů, jejich charakteristiky, účel, účinky a konstrukční složení těchto nástražných systémů. 6. Možnosti použití látek CBRN při konstrukci nástražných výbušných systémů. 7. Prostředky pro jejich identifikaci, manipulaci, prověřování, umrtvování a zneškodňování nástražných systémů. 8. Rentgenová zařízení jako základní způsob prověrek nástražných systémů, možnosti detekce pomocí technologií založených na UWB systémech, milimetrových-terahertzových a infračervených vlnách. 9. Rušiče dálkových roznětů a princip destrukčních zařízení založených na principu nestlačitelnosti vody. 10. Prostředky používané k ochraně osob. Pyrotechnické ochranné obleky, odstupné manipulační prostředky, výbuchové kontejnery pro převoz výbušnin, dálkově ovládané manipulátory, rozstřelovací zbraně a princip tzv. „vodní bomby“. 11. Palníky, roznětky, rozbušky a materiál používaný k přímému roznětu výbušnin. Elektrické roznětné sítě, jejich konstrukční řešení a výpočet. 12. Rozdělení munice a imitačních prostředků. Druhy pyrotechnických prací. Vyhledávání, odstraňování a likvidace nalezené nevybuchlé munice. 13. Preventivní a bezpečnostní pyrotechnické prohlídky prostorů, objektů a osob. Detekce výbušnin a možnosti kynologické služby při vyhledávání těchto látek. 14. Typové činnosti složek IZS při nálezu výbušniny, nástražného výbušného systému, nástražného systému kombinovaného s látkami CBRN – tzv.“špinavé bomby“ a nálezu výbušniny uložené v letadle. Stanovení karanténní zóny na letišti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku