060-0011/01 – Systémy podnikové ochrany (SYSPO)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR0093 Ing. Vojtěch Jarkuliš
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s pravidly, podmínkami a systémy podnikové ochrany. Metodicky rozbor jednotlivých systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účelem předmětu je seznámení posluchačů se základy problematiky ochrany podniků vyžadujících zvýšenou zabezpečení osob a majetku. Předmět zahrnuje vymezení základních pojmů a právní úpravy vztahující se k dané problematice. Dále bezpečnostní politika a řízení bezpečnosti organizací, rozdělení objektů vyžadujících zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti, specifikace možného způsobu napadení, ochrana těchto objektů technickými, organizačními a režimovými prostředky, seznámení se s pojmem ochrana utajovaných informací a jejich stupně, objekty. Dále se posluchači seznámí se základy konkurenčního zpravodajství firem, zabráněním úniku chráněných informací, postupy bezpečnostního managementu při mimořádných událostech a podobně.

Povinná literatura:

1.Brabec, F.:Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha 2001 2.Uhlář, J.:Technická ochrana objektů, Skripta PA ČR Praha, Praha 2001 3.Čech, B.:Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi, Skripta PA ČR, Praha, Praha 2000 4.Suchánek, J.:Kriminalistika,kriminalistické metody a prostředky, Skripta PA ČR Praha, Praha 1996 5.Ústava ČR (Zákon č. 1/1993 Sb. ,ve znění pozdějších změn) 6.Listina základních práv a svobod (Zákon č.2/1993 Sb.,ve znění pozdějších změn)

Doporučená literatura:

Ústava ČR (Zákon č. 1/1993 Sb. ,ve znění pozdějších změn) Listina základních práv a svobod (Zákon č.2/1993 Sb.,ve znění pozdějších změn

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zadaných programů na vybraná témata systému ochrany podniku Kontrola průběžně v kontaktních hodinách, e-mailem a při udílení zápočtu účast ve cvičeních, 20 % neúčasti lze omluvit, odevzdání seminárních prací zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, absolvování písemných testů

E-learning

Další požadavky na studenta

samostudiu k problematice doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•Seznámení posluchačů s problematikou teorie ochrany podniků. •Bezpečnostní hrozby podniku. Technická, ekonomická, sociální rizika. •Vymezení bezpečnostní politiky podniku a řízení bezpečnosti organizace, •Rozdělení objektů vyžadujících zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti, specifikace možného způsobu napadení, •Ochrana utajovaných informací, konkurenční zpravodajství firem, zabránění úniku chráněných informací, •Postupy bezpečnostního managementu při mimořádných událostech, •Kapacitní otázky zajištění bezpečnosti v podniku, •Ekonomické hledisko ochrany podniku, synergičnost a pravidlo ALARP při ochraně podniku. •Systémy ochrany podniku z hledisek strukturálních a procesních. •Režimová a fyzická ochrany podniku. Provozní řád, oběh dokumentace. •Analýza bezpečnostní ochrany podniku. Identifikace rizika v podniku a metody jeho modelování. •Metody hodnocení rizika v podniku a jejich verifikace, návrhy na optimalizaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní