060-0013/01 – Komunikační systémy BOM (KSYSBOM)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL301 Ing. Dalibor Balner, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty podstatu, principy a funkce stávajících komunikačních a informačních systémů, používaných k ochraně osob a majetku. Na základě znalostí informačních potřeb jednotlivých organizací a technických systémů formulovat požadavky na jejich nasazení a plánovat a organizovat jejich efektivní využití v oblasti bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Informační podpora řízení, informační management, specifika informačního managementu v bezpečnostních složkách a specifika informačního managementu slouží pro pochopení práce s informacemi v bezpečnostních složkách. Přenosové systémy, šíření elektromagnetických vln a rádiová síť slouží pro pochopení základní teorie přenosu dat a možnosti využití v bezpečnostních službách. Informační systémy poskytují přehled základních IS v rezortu MV ČR a státní správy.

Povinná literatura:

•Lukáš, L., Hrůza, P., Kný, M.: Informační management v bezpečnostních složkách. AVIS, Praha, 2008, ISBN 978-80-7278-460-8 •Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-1278-0. •Žalud, V., Dobeš, J.: Moderní radiotechnika. BEN, Praha, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Doporučená literatura:

Carrol, Brandon James: Bezdrátové sítě Cisco, Computer Press, Brno,ISBN 978-80-2512-884-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a provedení prezentace na vybrané téma v rozsahu 10 stránek. Vypracování pracovních listů ze cvičení, řešení případových studií a příkladů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost zapojit síťové LAN kabely.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Informační podpora řízení - telekomunikační zařízení - přenosové média - kritické informační potřeby - zdroje informací v bezpečnostních systémech - právní předpisy pro přenos informací 2.Informační management - metodologická východiska - zásady, metody a nástroje informačního managementu - informační prostředí 3.Specifika informačního managementu v bezpečnostních složkách - specifika činnosti bezpečnostních organizací - policejní a další bezpečnostní činnosti - specifické požadavky na informace v bezpečnostních složkách - specifické rysy informačních systémů bezpečnostních složek 4.Role a působnost informačního manažera - informační manažeři v bezpečnostních složkách - obecná působnost informačního manažera organizace - specifika působnosti informačních manažerů bezpečnostních složek 5.Přenosové systémy - druhy a šíření signálů - linkové přenosové cesty - rádiové přenosové cesty - mobilní rádiové sítě - buňková rádiová síť - datové sítě 6.Šíření elektromagnetických vln a rádiová síť - fyzikální jevy determinující kvalitu signálu - typy šíření radiových vln - základní konstrukce radiové stanice - způsoby provozu v rádiové síti 7.Analogová modulace a její vlastnosti - základní princip - druhy provozu - problematika využití u bezpečnostních složek 8.Digitální modulace a její vlastnosti - vzorkování a kvantování analogového signálu - hierarchie digitálních přenosových sítí - problematika využití u bezpečnostních složek 9.Topologie datové sítě - způsoby komunikace v sítích - Digitální sítě integrovaných služeb ISDN - IP telefonie 10.Informační management v podmínkách resortu vnitra a spravedlnosti - klasifikace informačních systémů v působnosti MV - informační systémy policie - informační systémy státní správy - informační systémy vězeňské služby 11.Informační management v podmínkách NATO a resortu armády - informační systém strategické úrovně - informační systém taktické úrovně - informační systém operační úrovně - podpůrný geografický a meteorologický informační systém 12.Informační systémy pro krizové řízení - Informační systémy pro podporu zpracování a realizaci plánů krizového řízení 13.Konzultační činnost v oblasti informačního managementu - pojetí konzultingu v oblasti informačního managementu - příklad „konzultingu“ v podmínkách policie - knihovny a jejich služby jako součást informačního poradenství 14.Informační systémy policie - ZIS 2000 - IS UDÁLOST - IS KONTROLA - Informační systémy cizinecké a pohraniční policie - PATROS - PATRMV - IS SEUD - D-ZBRANE 15.Informační systémy dalších složek MV a státní správy - registr obyvatel - registr vozidel - IS ZTP vozidel - COC technická způsobilost vozidel - evidence dopravních nehod - EKIS MV - NPC - SIS Schengenský informační systém

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok