060-0013/01 – Komunikační systémy BOM (KSYSBOM)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HTT001 Ing. Marek Hütter
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty podstatu, principy a funkce stávajících komunikačních a informačních systémů, používaných k ochraně osob a majetku. Na základě znalostí informačních potřeb jednotlivých organizací a technických systémů formulovat požadavky na jejich nasazení a plánovat a organizovat jejich efektivní využití v oblasti bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Informační podpora řízení, informační management, specifika informačního managementu v bezpečnostních složkách a specifika informačního managementu slouží pro pochopení práce s informacemi v bezpečnostních složkách. Přenosové systémy, šíření elektromagnetických vln a rádiová síť slouží pro pochopení základní teorie přenosu dat a možnosti využití v bezpečnostních službách. Informační systémy poskytují přehled základních IS v rezortu MV ČR a státní správy.

Povinná literatura:

•Lukáš, L., Hrůza, P., Kný, M.: Informační management v bezpečnostních složkách. AVIS, Praha, 2008, ISBN 978-80-7278-460-8 •Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-1278-0. •Žalud, V., Dobeš, J.: Moderní radiotechnika. BEN, Praha, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Doporučená literatura:

Carrol, Brandon James: Bezdrátové sítě Cisco, Computer Press, Brno,ISBN 978-80-2512-884-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a provedení prezentace na vybrané téma v rozsahu 10 stránek. Vypracování pracovních listů ze cvičení, řešení případových studií a příkladů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost zapojit síťové LAN kabely.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Informační podpora řízení - telekomunikační zařízení - přenosové média - kritické informační potřeby - zdroje informací v bezpečnostních systémech - právní předpisy pro přenos informací 2.Informační management - metodologická východiska - zásady, metody a nástroje informačního managementu - informační prostředí 3.Specifika informačního managementu v bezpečnostních složkách - specifika činnosti bezpečnostních organizací - policejní a další bezpečnostní činnosti - specifické požadavky na informace v bezpečnostních složkách - specifické rysy informačních systémů bezpečnostních složek 4.Role a působnost informačního manažera - informační manažeři v bezpečnostních složkách - obecná působnost informačního manažera organizace - specifika působnosti informačních manažerů bezpečnostních složek 5.Přenosové systémy - druhy a šíření signálů - linkové přenosové cesty - rádiové přenosové cesty - mobilní rádiové sítě - buňková rádiová síť - datové sítě 6.Šíření elektromagnetických vln a rádiová síť - fyzikální jevy determinující kvalitu signálu - typy šíření radiových vln - základní konstrukce radiové stanice - způsoby provozu v rádiové síti 7.Analogová modulace a její vlastnosti - základní princip - druhy provozu - problematika využití u bezpečnostních složek 8.Digitální modulace a její vlastnosti - vzorkování a kvantování analogového signálu - hierarchie digitálních přenosových sítí - problematika využití u bezpečnostních složek 9.Topologie datové sítě - způsoby komunikace v sítích - Digitální sítě integrovaných služeb ISDN - IP telefonie 10.Informační management v podmínkách resortu vnitra a spravedlnosti - klasifikace informačních systémů v působnosti MV - informační systémy policie - informační systémy státní správy - informační systémy vězeňské služby 11.Informační management v podmínkách NATO a resortu armády - informační systém strategické úrovně - informační systém taktické úrovně - informační systém operační úrovně - podpůrný geografický a meteorologický informační systém 12.Informační systémy policie - ZIS 2000 - IS UDÁLOST - IS KONTROLA - Informační systémy cizinecké a pohraniční policie - PATROS - PATRMV - IS SEUD - D-ZBRANE 13.Informační systémy dalších složek MV a státní správy - registr obyvatel - registr vozidel - IS ZTP vozidel - COC technická způsobilost vozidel - evidence dopravních nehod - EKIS MV - NPC - SIS Schengenský informační systém

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20 2
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní