060-0018/01 – Aktuální bezpečnostní hrozby (ABH bp)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA0136 Ing. Martin Plachý
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
OSA009 Ing. Vladimíra Trochtová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení studentů s problematikou bezpečnostních hrozeb současné společnosti s vazbou na vnitřní a vnější bezpečnost státu. Vytváří se tím teoretický a praktický předpoklad pro orientaci studentů v uvedené oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na vysvětlení a seznámení s vývojovými trendy terorismu a extremismu. Definuje historii, vývoj a typologii terorismu,jeho strategii a taktiku; prostředky a metody. Rozebírá kriminální terorismus, fundamentalistický terorismus. Strukturu teroristických organizací, analýzu rizika teroristických hrozeb. V další části předmětu budou studenti seznámeni s extremistickou scénou počínaje hnutím skinheads a dalšími nacionalistickými skupinami, jejich symbolikou, dále s anarchisty, náboženským extremismem, enviromentálním extremismem, jejich cíli i metodami a podobně. Předmět seznamuje studenty také se současnými typy sociální patologie a závislostí. Probrány budou alkoholové i nealkoholové závislosti, gamblerství a další negativní aspekty návyků, příznaky, důsledky a způsoby léčby.

Povinná literatura:

1.Smetana, M., Ščurek R: Základy boje proti terorismu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-823-3. 2.Ščurek, R.: Sociální patologie II. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, 2011. -- 141 s. ISBN: 978-80-7368-825-7 (brož.) 3.Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Praha: Linde, 2001 - 172 s. ISBN 80-7201-265-3

Doporučená literatura:

1.Kropáček, L.: Islám a Západ : historická paměť a současná krize, Vyd. 1.Praha: Vyšehrad, 2002 - 197 s. ISBN 80-7021-540-2. 2.Ministerstvo vnitra ČR : Bezpečmostní strategie České republiky, 2015 3.Ministry of the interior of the Czech Republic. Strategy of the Czech republic for the fight against terrorism from 2013 onwards. http://www.mvcr.cz/mvcren/article/dokumenty-454055.aspx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná - ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

samostudiu k problematice doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Typologie bezpečnostních hrozeb, asymetrické hrozby a hybridní války v současné společnosti, seznámení s problematikou, sociální patologie a její kategorie. 2.Terorismus. Definice, historie, vývoj a typologie terorismu, strategie, prostředky a metody terorismu, 3.Fundamentalistický a etnicky nacionální terorismus, ideologie, činnost vybraných teroristických organizací. 4.Extremistická scéna; levicové, pravicové a ostatní skupiny. Symbolika a identifikace extremistických skupin. 5.Náboženský extremismus, sekty. Právní předpisy upravující činnost církví a sekt, prevence. 6.Environmentálním extremismus, Blackout. 7.Současné typy závislostí. Druhy návykových látek, rozdělení. Alkoholové závislosti a jejich důsledky, 8.Nealkoholové závislosti. Netolismus, gamblerství a negativní aspekty návyků a možnosti jejich léčby. Prevence. 9.Domácí násilí, šikana, bezdomovectví, hostilita, delikvence, vandalismu, ohrožení mravnosti, zneužívání dětí. 10.Korupce a testy integrity ve společnosti. Prevence. 11.Rovnost občanů v České republice a Evropské unii. Právní předpisy. 12.Prevence a sociálně patologických jevů, etika a morálka; predikce bezpečnostních hrozeb

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Neomluvená účast na přednáškách a cvičeních max 20%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování seminární práce dle zadání garanta předmětu. Účast dle individuální domluvy s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní