060-0019/01 – Ochrana před zářením (OZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů s oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany. Pochopení cílů a principů radiační ochrany. Aplikace teoretických poznatků na řešení praktických problémů z oblasti radiační ochrany. Analýza a syntéza poznatků z fyziky ionizujícího a neionizujícího záření. Hodnocení možností uplatnění radionuklidů v technické praxi a v oblasti vědy a výzkumu. Řešení praktických problémů s oblasti ochrany před ionizujícím zářením.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V úvodní části předmětu jsou probírány základy fyziky ionizujícího a neionizujícího záření, interakce záření s hmotným prostředím, klasifikace zdrojů a pracovišť a nakládání se zdroji ionizujícího záření. Hlavní část přednáškového kurzu se zabývá výpočtem radiační zátěže od různých druhů záření, způsoby ochrany před zevním zářením a vnitřní kontaminací, radiačními nehodami a haváriemi. Závěr je pak věnován druhům, zdrojům a vlastnostem neionizujícího záření.

Povinná literatura:

1. Kolektiv autorů. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: SÚJB, 2000. 2. Kolektiv autorů. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření – Sborník učebních textů. Ostrava: DT Ostrava, 2003. 3. BALNER, D., BARCOVA, K., DOSTAL, M. Attenuation of Infrared Radiation When Passing Through a Water Curtain. Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, 2017, Vol. XII, Iss. 1, pp. 1-8. ISSN 1805-3238. DOI: 10.1515/tvsbses-2017-0001

Doporučená literatura:

1. GERNDT, J. Detektory ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1996. 2. PEKÁREK, L. a kol. Neionizující záření. Praha: SZÚ, 2006. 3. TURNER, J.E. Atoms, Radiation, and Radiation Protection. Hoboken, NJ: Wiley -VCH, 2007. ISBN 978-3-527-40606-7. 4. GOLLNICK, D.A. Basic Radiation Protection Technology. Altadena, CA: Pacific Radiation Corp., 2011. ISBN 978-0916339142.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí písemným testem během výuky. Zhodnocení přednesené prezentace na téma z radiační ochrany.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení předem zadaných příkladů ve cvičení, zpracování seminární práce z oblasti aplikace ionizujícího záření v praxi.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jaderná fyzika, přirozená a umělá radioaktivita. 2. Radionuklidy a elektronické zdroje ionizujícího záření. 3. Základní dozimetrické veličiny a jednotky. 4. Absorpce ionizujícího záření v látkách, vzrůstový faktor. 5. Stochastické a deterministické účinky ionizujícího záření. 6. Uvádění radionuklidů do životního prostředí. Odstupové vzdálenosti, zprošťovací a uvolňovací úrovně. 7. Detektory ionizujícího záření. 8. Cíle, principy a způsoby radiační ochrany. 9. Otevřené zářiče, vnitřní kontaminace, radioaktivní odpady. 10. Sklady a úložiště jaderného odpadu. Transport radioaktivních látek. 11. Radiační nehody a havárie. 12. Neionizující záření - druhy, vlastnosti, zdroje, účinky 13. Využití neionizujícího záření a systémy ochrany před ním.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  20 3
Rozsah povinné účasti: vyřešení zadaných příkladů, zpracování prezentace a předvedení ve výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na 30% cvičení, vypracování seminární práce v rozsahu 10 stran, vypočítání souboru příkladů, absolvování kombinované zkoušky (písemná i ústní)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.