060-0020/01 – Psychologie bezpečnosti katastrof (PBK-NTPO)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYK52 prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na základě absolvování speciálně zaměřeného předmětu vytvářet specifické teoretické znalosti a dovednosti a při uplatnění syntetického a analytického přístupu ke zpracování a hodnocení vybraných teoretických situací vytvářet optimální předpoklady pro jejich aplikaci v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá psychologickými aspekty v situaci ohrožení, medicínou katastrof, vybranými kontexty urgentní medicíny, prevencí a hodnocením životních rizik včetně chování a reagování člověka v kritické situaci ohrožení. Výuka předmětu je zaměřena na základní seznámení se se základními souvisejícími pojmy a východisky dané problematiky včetně možností prevence a bezpečnosti práce.

Povinná literatura:

Čech,J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000, Vizinová, D., Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 1999, Vykopalová,H.: Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace, Olomouc 2000. Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. 1. díl Nebezpečné látky a materiály Staal, M.A., Harvey, S.C.: Operational Psychology. Santa Barbara, California, USA, 2019, ISBN 978-1-4408-6620-3 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. & T-SOFT a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-86973-70-8 Štětina, J. a kol.:Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2001, ISBN 80-7169-688-9 Prymula, R. a kol.Biologický a chemický terorismus. Grada Publishing, Praha, 2002, ISBN 80-247-0288-6 Remeš, R., Trnovská, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Grada, Praha 2013, ISBN: 978-80-247-4530-5

Doporučená literatura:

Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK, Praha 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, závěrečný test, konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky budou uvedeny na první přednášce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. Základní pojmy a jejich výklad. Bezpečnostní terminologie. Bezpečnostní legislativa. 2. Medicína katastrof a urgentní medicína. Terorismus a ochrana obyvatelstva. ZZS a urgentní pomoc. 3. Sociální chování a sociální působení, percepce a hodnocení situace, verbální a neverbální komunikace, postoje, sociální skupiny a jejich význam, komunikační a vztahové struktury v sociálních skupinách, základní zákonitosti chování lidí v sociálních skupinách. 4. Komunikace v zátěžové situaci. Krizová komunikace. Specifika, účel a význam krizové komunikace. Komunikace jako prevence řešení konfliktů. 5. Chování člověka v kritické životní situaci Psychologie v záchranářství. Námětová cvičení, povodně a jiné katastrofy a hromadná neštěstí. Projevy agrese, úzkosti a strachu, podstata, příčiny. Individuální chování, osobnostní typologie, skupinové chování, chování člověka v davu. 6. Psychická zátěž a stres Projevy a účinky zátěže a stresu. Metody hodnocení psychické zátěže. Osobnostní potenciál. Percepce krátkodobých a dlouhodobých projevů zátěže a stresu. Percepce životního stresu. Posttraumatická stresová porucha, příčiny vzniku, příznaky, průběh. Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy. Psychosociální programy. 7. Specifické situace ohrožení Situace únosu a rukojmí, další ohrožující a rizikové situace (pomoc obětem násilí, úmyslného a neúmyslného poškození majetku, jednání s obětmi, poškozenými, terorismus,..). 8. Bezpečnostní aspekty psychologie práce Percepce pracovních podmínek a zátěže. Percepce krátkodobých a dlouhodobých projevů zátěže a stresu. 9. Hodnocení neuropsychické zátěže při práci.Význam technického a organizačního prostředí pro práci záchranáře. Základní principy psychohygieny záchranáře. Význam profesiografie. 10. AGRESE Příklady agrese a agresivity v chování. Postupy zaměřené na agresi-agresivitu včetně signálů jejich rozpoznání a možnosti tomuto chování předcházet. Praktické srovnávací příklady projevu agrese a agresivity a možnosti jejich řešení. 11. Krize a souslednost krizové pomoci. Postupy, metody a techniky řešení krizových situací. Krizová intervence. 12. Humanitární pomoc, humanitární intervence a humanitární právo. Implementace MHP. Účinky a výklad pravidel MHP. 13. Antikonfliktní týmy, humanitární jednotky a další specializované útvary. Jejich význam a společenská prospěšnost. Nároky a požadavky na jejich profesionální úroveň.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast nevyžadována, vypracování seminární práce. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti, vypracování seminární práce. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní