060-0060/01 – Měřicí metody a metrologie (MMM)

Garantující katedraKatedra bezpečnostních služebKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními problémy fyzikálně-technikých měření. Důraz je kladen na pochopení logické výstavby experimentu. Zvláštní pozornost je věnována správnému použití statistických metod při zpracování výsledků měření. Mimoto jsou zde uveeny některé základní informace z oboru metrologie, obecných fyzikálních metod a přístrojové techniky. Obsahem předmětu je logické schéma experimentální práce, organizace metrologie, pojmy chyby a nejistoty měření, numerické vyjádření hodnoty, aplikace statistiky, lineární regresní analýza, grafické metody zpracování měření a obecné měřicí metody a pojmy vztahující se k měřicím prostředkům.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je věnován v první části přehledu fyzikálních měření a realizaci experimentálních prací včetně postupu vyhodnocení získaných dat. Druhá část lekcí bude seznámením s metrologickým systémem užívaným v ČR a používanými měřidly.

Povinná literatura:

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Kraus.J. a kol.: Komentář k novele zákona č.505/1990 Sb., TECH-MARKET Praha 2000. Šindelář,J.a kol.:Základy obecné metrologie. Edice Základy metrológie, svazek 6, SNTL Praha 1994. Pokorný,M.-Kozub,R.: Statistické zpracování měřených dat I, Ostrava, skripta VŠB - TU Ostrava, 1998. Tichá, Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004. Tichá, Šárka; Adamec, Jaromír. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2008. Kopečný,J.,Mádr,V.,Pištora,J.,Fojtek,A.,Foukal,J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999.

Doporučená literatura:

Brož,J.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1967. Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol,VUT Brno, 2001. Boháček, J.: Metrologie elektrických veličin, monografie, ČVUT, Praha 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

průběžná příprava studenta do cvičení, vypracování předem zadaného tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metrologický systém v České republice, prvky metrologického zabezpečení. Metrologické organizace v ČR a právní předpisy metrologie. Státní metrologický dozor. Metrologická konfirmace. 2. Měřicí technika – rozdělení, statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů. 3. Pracovní a stanovená měřidla, schvalování typů, ověřování, kalibrace. 4. Mezinárodní soustava jednotek SI. Systém realizace mezinárodních etalonů. 5. Jednotka hmotnosti, délky a času. Technická měření polohy a vzdálenosti. 6. Jednotka elektrického proudu, teploty, svítivosti a látkového množství. Technická měření teploty a tepla. 7. Podstata technických měření vlastností plynů a kapalin (vlhkost, vodivost, koncentrace, viskozita), měření tlaku, výšky hladiny a průtoku. 8. Fyzikální základy měření a realizace experimentu. Helmholtzova teorie měření, reprezentační teorie, relační systém, škály a jejich typy. 9. Příprava experimentu a jeho realizace. Metody řízení experimentů. Statistické soubory a vyhodnocení získaných dat. Zpracování souboru vlastních experimentálních dat. 10. Přesnost měření, chyby, nejistoty, odchylky. Teorie chyb a vyrovnávací počet. Zákony šíření nejistoty. 11. Koncové měrky, třídy přesnosti. Posuvná a mikrometrická měřidla a jejich kontrola. 12. Realizace měření v kriminalistické balistice (impulz výstřelu, balistický tlak, úhel zdvihu, úsťová rychlost, odpor spouště, dosah, přesnost a rozlišení zaměřovače). 13. Kontrola struktury povrchu, definice základních parametrů, přehled metod kontroly.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní